Asfaltirana nova dionica puta po principu “marka na marku”

U Mjesnoj zajednici Višća Gornja asfaltirana je dionica lokalnog puta “Put Polja uz prugu”. Naime, asfaltiranjem navedene dionice

U Mjesnoj zajednici Višća Gornja asfaltirana je dionica lokalnog puta “Put Polja uz prugu”. Naime, asfaltiranjem navedene dionice puta završen je još jedan projekat, a od njih 32, koji se realizuje po principu “marka na marku”.

Dužina novoasfaltirana dionice puta je 206 metara, a širine 2,70 metra.

Za ovu namjenu novčana sredstva su osigurana po principu “marka na marku”, a ukupna vrijednost radova je 20.536,92 KM.

Izvođač radova je živinička firma HOLEX.

Na području Općine Živinice trenutno je u toku realizacija projekata asfaltiranja određenih dionica lokalnih puteva u 16 mjesnih zajednica po principu “marka na marku”. Zahvaljujući ovom načinu realizacije infrastrukturnih projekata omogućuje se da se, uz one projekte koji se u cjelosti finansiraju iz Budžeta Općine Živinice, uradi što više neophodnog za kvalitetnije življenje građana na području Općine Živinice.