Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa Savjetom mladih Općinskog načelnika nedavno pristupio izradi Stretegije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina. Nakon održanih prvih radionica u svrhu izrade konstruktivnih prijedloga sa članovima fokus grupe počelo je prikupljanje informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području Općine Živinice, te u vezi sa tim pristupili smo i anketnom istraživanju.


Jučer je održana druga radionica za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina.

Tema radionice bila je identifikacija vizije, odnosno strateških prioritetnih pravaca djelovanja, na kojoj su članovi fokus grupe izvršili analizu dosadašnjih rezultata procesa izrade strategije, dali svoje konstruktivne prijedloge i dogovorili potrebne aktivnosti za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga u Strategiji za mlade. Strategija za mlade Općine Živinice je jako važan dokument kada je u pitanju položaj mladih u našoj općini, kojim lokalna uprava pristupa strateškom poboljšanju položaja mladih, prepoznavanju njihovih potreba, te rješavanju prioritetnih problema mladih ljudi u Općini Živinice.


Obavještavaju se učenici i redovni studenti/studenti za vlastite potrebe iz reda boračke populacije da je Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima/studentima za vlastite potrebe koji su pripadnici branitelja ili članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona za 2017/2018. godinu.


Počela je realizacija Projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti javne rasvjete u užem gradskom jezgru Živinica“. Naime, ovih dana zamijenjeno je prvih 30 LED sijalica od ukupno 360 koje trebaju biti zamijenjene u prvom dijelu ovog projekta. Vrijednost Projekta je oko 260.000,00 KM kojeg zajednički finansiraju Općina Živinice i UNDP.


U vezi sa tim pozivaju se mladi sa područja Općine Živinice, članovi Savjeta mladih Općinskog načelnika, predstavnici osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Živinice, nevladine organizacije koje se bave pitanjima mladih, javne ustanove i javna preduzeća sa područja Općine Živinice, da prisustvuju drugoj radionici za izradu Strategije prema mladima Općine Živinice, koja će se održati u ponedjeljak 22.01.2018. godine, u velikoj sali Općinskog vijeća, sa početkom u 10:00 sati.


Na Godišnjoj sjednici Općinskog vijeća Živinice, dana 28.12.2017. godine usvojen je Budžet Općine Živinice za 2018. godinu i Odluka o izvršenju Budžeta uz amandmane koji su postali sastavni dio navedenih akata. Budžet Općine Živinice za 2018. godinu iznosi 23.069.786,00 KM.


Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković, u prisustvu inspektora Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, predstavnika Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona i predstavnicima građana Mjesne zajednice Dubrave Gornje, ponovo posjetio firmu “Reciklon BH” d.o.o. Sarajevo podružnica Tuzla, kako bi uradili inspekcijski nadzor i uzeli uzorke sa lokacije ove firme.