Anketni upitnik i prijava projekata za izradu Strategije za mlade Općine Živinice

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa Savjetom mladih Općinskog načelnika nedavno pristupio izradi Stretegije prema mladima

Načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je zajedno sa Savjetom mladih Općinskog načelnika nedavno pristupio izradi Stretegije prema mladima Općine Živinice za period 2018. – 2023. godina. Nakon održanih prvih radionica u svrhu izrade konstruktivnih prijedloga sa članovima fokus grupe počelo je prikupljanje informacija o problemima i potrebama mladih koji žive na području Općine Živinice, te u vezi sa tim pristupili smo i anketnom istraživanju.

Pozivamo sve mlade u dobi između 15 i 30 godina starosti s prebivalištem na području Općine Živinice da popune anketni upitnik na sljedećem linku: http://bit.ly/2Bt31oa​

Anketa je anonimna i stoga molimo da na sva pitanja odgovorite iskreno.

Rezultati anketnog istraživanja će poslužiti kao temelj za izradu Strategije i stoga je posebno važno da dobijemo što veći broj ispunjenih anketa kako bismo imali bolji uvid u trenutnu situaciju, zahtjeve i potrebe mladih ljudi.

Također, kao što je dogovoreno na posljednjoj radionici, obrazac za kandidovanje projekata u vezi navedene Strategije dostupan je ovdje.

Smatramo da je u interesu svih nas, da se ispred svih organizacija, udruženja, pojedinaca kandiduje što više projekata koji se odnose na pitanja mladih, koji će biti uvršteni u samu Strategiju.

Napominjemo da se od strane jednog podnosioca može kandidovati više projekata.

Popunjene obrasce molimo da vratite na e-mail: mladi.zivinice@gmail.com

Prvenstveno se želimo zahvaliti svim mladim osobama i predstavnicima organizacija koja se bave pitanjima mladih za sudjelovanje na radionicama za izradu Strategije za mlade Općine Živinice i konstruktivnim raspravama koje su tom prilikom vođene, te još jednom pozivamo sve mlade osobe da se uključe i daju svoje prijedloge za izradu navedene Strategije prema mladima.

Također vas molimo da informaciju, anketu i obrazac za projekte proslijedite svojim prijateljima i poznanicima, te se unaprijed zahvaljujemo na saradnji.

Za dodatne informacije možete kontaktirati koordinatore Savjeta mladih Općinskog načelnika: Almu Suljkanović – tel: 062/470-940 i Suvada Butkovića – tel: 061/828-119, lično u zgradi Općine ili na e-mail mladi.zivinice@gmail.com.