Upozorenje na opasnosti za nastanak požara

Služba civilne zaštite Grada Živinice podsjeća i poziva građane na Zakonom propisanu obavezu i dužnost provođenja najneophodnijih mjera

Služba civilne zaštite Grada Živinice podsjeća i poziva građane na Zakonom propisanu obavezu i dužnost provođenja najneophodnijih mjera preventivne zaštite kojima se sprečava nastanak požara, kao i na obavezu učestvovanja u akcijama  gašenja i provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara.

U eventualnoj situaciji nastanka požara građani su obavezni pristupiti mjerama gašenja i sprečavanja širenja požara, a ako požar uzme većeg maha, ODMAH kontaktirati Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Grada Živinice na brojeve telefona: 123 ili 035/234-057, Službu civilne zaštite na broj telefona: 121 ili 035/774-496 , PU Živinice: na slijedeće brojeve 122 ili 035/773-145.

OBAVJEŠTENJE