U toku realizacija Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže

Jučer je održan radni sastanak sa konsultantskim timom Enova na kojem je predstavljen preliminarni nacrt studije izvodljivosti Projekta

Jučer je održan radni sastanak sa konsultantskim timom Enova na kojem je predstavljen preliminarni nacrt studije izvodljivosti Projekta rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže u Živinicama, u kojem su predstavljene prioritene i dugoročne investicije navedenog projekta.

Radi se o projektu rekonstrukcije vodovodne i kanalizacione mreže gradske zone i nekoliko prigradskih naselja u Živinicama, čija vrijednost investicije po projektnoj dokumentaciji iznosi oko 40 miliona konvertibilnih maraka.

Važno je istaći da bi do 75%  od ukupne vrijednosti projekta bila grant sredstva međunarodnih fondova.  

Dakle, konsultantski tim odabran od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, SWECO i Enova trenutno radi studiju izvodljivosti navedenog projekta koja će dati odgovore u šta treba uložiti vezano za vodosnabdijevanje, a tako i za kanalizaciju i tretman otpadnih voda, na osnovu koje će se pristupiti relizaciji istog.

Projektom je predviđeno uvezivanje sistema sa modernim tehnologijama, sa ciljem smanjenja zaista velikih gubitaka vode koji su trenutno u određenim područjima i do preko 80 %.

Finansiranje izrade studije izvodljivosti za navedeni projekat vrši se grant sredstvima koje je Grad Živinice obezbijedio u saradnji sa EBRD-om.

Također, prema riječima gradonačelnika Begana Muhića u toku je izrada studije izvodljivosti za projekat toplifikacije grada u okviru kojeg Grad Živinice želi da koristi najnovije trendove za zagrijavanje, te izrada idejnog rješenja projekta za uređenje kanalizacione mreže u svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice.

Cilj navedenih projekta je sistemski riješeni dugoročni problemi zagrijavanja grada i kanalizacione mreže na cijelom području naše lokalne zajednice, a kako bi Grad Živinice postao prvi zeleni grad u regiji, sa svim benefitima koje to donosi.