U toku realizacija projekta izgradnje sistema za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

U toku je realizacija projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u projektnom području MZ Svojat koji obuhvata dijelove MZ

U toku je realizacija projekta izgradnje sistema za navodnjavanje u projektnom području MZ Svojat koji obuhvata dijelove MZ Zelenika i MZ Lukavica Gornja. Tim povodom radilište je posjetio gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Ugovorom izgradnje sistema za navodnjavanje osigurano je navodnjavanje za 115 ha poljoprivrednog zemljišta, što uključuje direktnu korist za 560 domaćinstava na području Grada Živinice.

Navedeni projekat u vrijednosti od 1.630.118,32 KM Grad Živinice realizuje u saradnji sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a isti finansira Svjetska banka.Trenutno je u toku završna faza građevinskih radova, već su postavljena dva rezervoara u Svojatu, te je u toku je postavljanje cijevi glavnog voda. Rok za završavanje radova na navedenom projektu je 2020. godina.

Izvođač radova je firma “Papilon” d.o.o iz Čelića.

Realizacijom projekta navodnjavanja osiguravamo i stabilizujemo mogućnost proizvodnje kornišona, kao i proizvodnje drugih poljoprivrednih asortimana. Kada je riječ o drugim poljoprivrednim asortimanima, podrazumijevamo mogućnost proizvodnje jagodićastog voća i proizvodnje drugih asortimana koji su na tržištu, a navodnjavanjem se postižu puno bolji uslovi i veći prinosi poljoprivrednih kultura.

Podsjećamo da je gradonačelnik Kamenjaković nedavno upriličio i svečano potpisivanje ugovora za navedeni projekat “Izgradnja sistema navodnjavanja u projektnom području MZ Svojat”, a potpisivanju je prisustvovao federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, PIU direktor i šef Ureda Svjetske banke.

Grad Živinice obiluje plodnim zemljištem, što daje mogućnost za razvoj poljoprivrede i poljoprivrednih dobara, pa je shodno tome i pokrenuta realizacija ovakvog projekta navodnjavanja u Gradu Živinice.

“Projekat navodnjavanja za tri mjesne zajednice je dugo najavljivan projekat koji je jako je važan za sve sortimente u poljoprivredi, kako za kornišon, proizvodnju paprika, jagoda i svih ostalih asortimana iz poljoprivrede koji bi se mogli povećavati zahvaljujući navodnjavanju. Ovaj projekat vrijedan je milion i šesto hiljada konvertibilnih maraka, a finansira se od IPA fondova. Rok za završavanje ovog projekata je godinu dana, odnosno vjerujemo da će u 2020 godini biti u potpunosti završen.Trenutno smo u završnoj fazi izvođenja građevinskih radova, te bitno je napomenuti da navodnjavanje ima značaj, prije svega ovih poljoprivrednih asortimana , ima mogućnost navodnjavanja preko 1150 duluma, te samim time otvara mogućnost stabilnosti i održivosti ruralnog dijela Grada Živinice.Mi u ovom dijelu obuhvatamo tri mjesne zajednice, uključujući mogućnost proširenja na Sprečko polje, preciznije na Topličko polje. Ovo bi nam otvorilo mogućnost da budemo prvi u državi u prozvodnji određenih poljoprivrednih asortimana, a trenutno i jesmo najbolji u prozvodnji kornišona i glavni fokus nam je bio tu, u proizvodnji jagoda, paprika, te samim time otvaramo mogućnost kada je u pitanju ruralni razvoj Grada Živinice. Ovo je veoma bitan projekat, koji daje garanciju od 25 godina na izvođenje radova i na funkcionisanje navodnjavanja. Ovo su zaista ogromni projekti koje smo uspjeli u posljednje vrijeme dobiti od IPA fondova. Zaista mi je drago da smo došli u fazu da našim građanima možemo odgovoriti na jedno najvažnije pitanje, a to je pitanje navodnjavanja, a ono što je specifično za ovaj projekat jeste to što će prirodnim putem biti potis vode u potpunosti, bez potrebe za dodatnim pumpama, što nam gotovo da daje besplatnu mogućnost navodnjavanja našem stanovništvu. U toku je zadnja faza izrade šahtova koji će biti postavljeni u distributivnoj sekundarnoj mreži koja će ovih dana biti postavljena. Sa ovakvim projektima Grad Živinice možemo istaći na jedno veće mjesto kada je u pitanju razvoj poljoprivrede”, kazao je Gradonačelnik Samir Kamenjaković.