U toku izgradnja objekta Ambulante i Mjesne zajednice u Bašigovcima

Na području Mjesne zajednice Bašigovci u toku je izgradnja infrastrukturnog objekta namjenjenog za uspostavljanje Područne ambulante i za

Na području Mjesne zajednice Bašigovci u toku je izgradnja infrastrukturnog objekta namjenjenog za uspostavljanje Područne ambulante i za sjedište ove Mjesne zajednice. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, posjetio lokaciju na kojoj se izvode građevinski radovi.

Novčana sredstva neophodna za realizaciju navedenog projekta su u potpunosti osigurana iz Budžeta Općine Živinice, a za ovu namjenu izdvojeno je 150.000,00 KM.

Mještani Bašigovaca zdravstvenu zaštitu ostvaruju u Domu zdravlja Živinice, što predstavlja veliki problem, jer je faktor brzine vrlo važan za većinu pacijenata. Udaljenost najbliže zdravstvene ustanove, kada je u pitanju ljudski život, je jedan od presudnih faktora u hitnim slučajevima. Uspostavljanjem Ambulante osigurat će se pravovremeno pružanje primarne zdravstvene pomoći, a to je ono što je za ovo stanovništvo bilo najpotrebnije.

Veličina Mjesne zajednice Bašigovci, kao i broj stanovništva koji egzistira u okviru iste predstavljaju neopobitnu činjenica da je već duže vrijeme postojala potreba za rješavanjem pitanja adekvatne zdravstvene ustanove na njezinom području.

Dakle, riječ je o još jednom pozitivnom primjeru gdje se osigurava kvalitetnija zdravstvena zaštita za građane Općine Živinice. Naime, kroz ovakve projekte građanima se osigurava ono što je potrebno kako bi se harmonizovali svi potrebni elementi koji su presudni za kvalitetniji život.

“Zadovoljstvo mi je da smo danas u Bašigovcima povodom rješavanja problema zbog kojeg je ovdašnje stanovništvo u velikoj agoniji. Naime, u fazi smo izgradnje objekta u kojem će biti prostorije Mjesne zajednice, kao i Ambulanta. Pružanje zdravstvene zaštite građanima Bašigovaca u njihovoj Mjesnoj zajednici je ono što im je bilo potrebno. Do danas jedna ovako velika Mjesna zajednica nije imala svoju Ambulantu, niti prostorije Mjesne zajednice. Mi smo u prošloj godini iz Budžeta Općine Živinice uložili negdje oko 50.000,00 KM, a u tekućoj godini sa uloženih 100.000,00 KM u potpunosti završavamo objekat kojim će ze zadovoljiti potrebe naših građana u ovom dijelu naše Općine. Građani Bašigovaca imaju svoje timove za liječenje u Domu zdravlja Živinice, tako da zbog bilo kojeg zdravstvenog problema moraju ići do Doma zdravlja. Rješavanje ovog problema je više nego bitno za sve građane Bašigovaca. I u budućnosti ćemo nastaviti kroz Budžet Općine Živinice građanima osigurati kvalitetniji život u našem Gradu. Želim naglasiti da ovaj projekat, kao i mnoge druge, možemo realizovati jer smo uspjeli stabilizirati Budžet Općine Živinice. Nastojat ćemo da i u narednim godinama na ovakav način odgovorimo na potrebe naših građana”, kazao je načelnik Samir Kamenjaković.