Realizacija projekta u Mjesnoj zajednici Rudar

U narednom periodu u Mjesnoj zajednici Rudar realizovat će se projekat “Zamjena stolarije na zgradi MZ Rudar”. Tim

U narednom periodu u Mjesnoj zajednici Rudar realizovat će se projekat “Zamjena stolarije na zgradi MZ Rudar”. Tim povodom načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, obišao lokaciju na kojoj se nalazi zgrada MZ Rudar.

Ukupna vrijednost projekta je 6.000,00 KM, a finansirat će se iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. “RM Kadrić” Živinice.

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, u procesu kreiranja Budžeta, pružio mogućnost svim zainteresovanim građanima da daju svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt budžeta Općine Živinice za 2019. godinu. Dakle, budžetski novac je novac svakog građanina i treba se utrošiti na potrebe stanovništva, a to se putem realizacije ovakvih ili sličnih projekata na području Općine Živinice i primjenjuje.