Privremena rang lista projekata NVO koji će biti finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu

Privremena rang lista odabranih projekata i programa nevladinih organizacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za

Privremena rang lista odabranih projekata i programa nevladinih organizacija koji će biti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2023. godinu