Poziv za sastanak Savjeta mladih gradonačelnika Grada Živinice

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković poziva članove Savjeta mladih gradonačelnika, kao i sve druge koji žele to postati,

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković poziva članove Savjeta mladih gradonačelnika, kao i sve druge koji žele to postati, da prisustvuju zajedničkom radno-informativnom sastanku koji će se održati u srijedu 24.06.2020. godine u velikoj sali Gradske uprave Živinice, sa početkom u 16:00 sati.

Na sastanku će se razgovarati o nekoliko projekata koji treba da se realizuju u saradnji sa mladim osobama sa područja Grada Živinice.

S tim u vezi, pozivamo zainteresovane članove Savjeta mladih gradonačelnika, kao i sve druge zainteresirane građane koji žele da pripadaju navedenom Savjetu, da prisustvuju ovom sastanku.