Potpisan Protokol o saradnji za realizaciju projekta “Besplatne sterilizacije i kastracije uličnih i vlasničkih pasa”

Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu, zajedno sa predstavnicom Fondacije tuzlanske zajednice, potpisao Protokol o saradnji

Načelnik Samir Kamenjaković jučer je u svom kabinetu, zajedno sa predstavnicom Fondacije tuzlanske zajednice, potpisao Protokol o saradnji u okviru projekta “Besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa i drugih pasa u Tuzlanskom kantonu”.

Potpisivanju protokola o sardnji prisustvovali su i direktori veterinarskih stanica u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa.

Protokolom o saradnji regulisan je način nastavka pružanja podrške u provođenju akcije sterilizacije/kastracije pasa na području Općine Živinice.

Dakle, potpisivanjem navedenog Protokola o saradnji Općina Živinice je saglasna da se već treću godinu zaredom na području naše Općine realizuje navedeni projekat.

Naime, Fondacija tuzlanske zajednice u suradnji sa Fondacijom Dogs Trust i Općinom Živinice je ponovo počela sa projektom besplatne sterilizacije i kastracije uličnih pasa kako bi se smanjio broj neželjenih okota, a samim tim i broj uličnih pasa u našem gradu.

Aktivnosti vezane za sterilizaciju/kastraciju uličnih i vlasničkih pasa će se obavljati na human način i u skladu sa Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH, kao i drugim lokalnim zakonima i EU standardima. Metoda “uhvati, steriliši, vakciniši, označi i vrati” se koristi tokom ovog programa i u skladu je sa navedenim Zakonom.

U cilju trajnog rješenja problema pasa lutalica 01.01.2019. godine formirana je Državna baza podataka u nadležnosti Ureda za veterinarstvo. Psi se čipuju, izdaju im se pasoši, te time se uvode u bazu podataka čime se sprečava neodgovorno vlasništvo prema kućnim ljubimcima, jer je neodgovorno vlasništvo jedan od uzroka pojave velikog broja pasa lutalica.

Program besplatnih kastracija i sterilizacija uličnih i vlasničkih pasa se na području Općine Živinice provodi od 2017. godine, koji podrazumijeva preventivno djelovanje i rješavanje problema pasa lutalica u zakonskim okvirima, s tim da su od 2019. godine u program uključeni i vlasnički psi.

“Danas smo sa Fondacijom tuzlanske zajednice i veterinarskim stanicama koje učestvuju u Program besplatne sterilizacijie i kastracije pasa potpisali Protokol o saradnji. Općina Živinice već treću godinu u saradnji sa FTZ i Fondacijom Dogs Trust provodi Program besplatne kastracije i sterilizacijie pasa, a danas smo potpisivanjem Protokola o saradnji istu i nastavili. Sterilizacija i kastracija je jedni zakonom dozvoljen način kojim možemo preventivno djelovati na datu situaciju, te riješiti problem pasa lutalica. Problem velikog broja pasa lutalica je generalni problem u kompletnoj državi Bosni i Hercegovini. Mi u Živinicama imamo veoma složenu situaciju po tom pitanju. Međutim, kroz realizaciju navedenog projekta za dvije godine ostvareni su pozitivni rezultati. Želio sam znati indikatore stanja na terenu. O tome sam razgovarao sa predstavnicima tri veterinarske stanice u Općini Živinice koje rade na realizaciji navedenog programa, te sam saznao da je ovaj projekat zaista pozitivan i da on daje rezultate. Kroz Program besplatne sterilizacije i kastracije uspjeli smo zaustaviti trend povećanja broja pasa lutalica, te samim tim smanjiti broj pasa na ulicama. Općina Živinice će i u narednom periodu nastaviti svoje učeše u ovom projektu. Znajući da je Općina Živinice na čvorištu Tuzlanskog kantona i Federacije BiH, te da to doprinosi povećanom broju pasa lutalica, jer neodgovorni građana drugih općina ostavljaju pse u našem gradu, tražit ćemo povećanje donatorskih sredstava. Mi, u Upravi Općine Živinice ćemo potražiti i druge načine kojima možemo smanjiti broj pasa lutalica, te se nadam da ćemo u budućnosti iznaći još kvalitetnija rješenja za ovaj problem”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.