Posjeta Muzeju Armije BiH u Gradu Živinice

U okviru manifestacije “Dani dijaspore” gradonačelnik Samir Kamenjaković organizovao je posjetu Muzeju Armije BiH koji se nalazi u

U okviru manifestacije “Dani dijaspore” gradonačelnik Samir Kamenjaković organizovao je posjetu Muzeju Armije BiH koji se nalazi u Gradu Živinice, na lokaciji Kasarne u Dubravama.

Muzej Armije Bosne i Hercegovine koji se nalazi u Dubravama prostire se na čak 26 duluma zemljišta, u kome se nalazi kompletna historija i identitet naših naroda.

Muzej raspolaže sa bogatom kolekcijom, naoružanja, zastava, fotografija i dokumentacione građe.

Naime, u Muzeju se nalazi preko 450 komada raznog naoružanja, od improvizovanog do minobacača, 220 komada originalnih ratnih zastava komandi i jedinica, preko 30 hiljada digitalnih ratnih fotografija iz perioda 92-95., te veliki fundus dokumentacione građe (novinski članci, šeme, informativna glasila i drugo).

U sastavu Muzeja djeluje i biblioteka a čine je knjige, časopisi, publikacije, naučni radovi i drugi pisani materijali koji su uglavnom fokusirani ili opisuju događaje iz perioda 1992-1995. godine ili na određeni način se povezuju sa tim periodom OOR u kojem je Armija Republike Bosne i Hercegovine prolazila period organizovanja, jačanja i ustrojavanja u respektabilnu vojnu silu na prostoru Bosne i Hercegovine.
Cilj bibliotekarske aktivnosti u sastavu Muzeja je pružiti posjetiocima mogućnost da čitanjem objavljenih djela bolje spoznaju kompleksnost i bremenitost vremena u kojem je ARBiH stasala.

Prilikom posjete prisutni su mogli vidjeti razne izložbene eksponate, kao i izložbu
“Domovina u srcu – bosanskohercegovačke patriote u odbrani domovine“, koja je urađena od strane 2. Pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. “Domovina u srcu – bosanskohercegovačke patriote u odbrani domovine“ je zapravo izložba koja predstavlja presjek najznačajnijih historijskih događaja, procesa i ličnosti u hiljadugodišnjoj historiji BiH.

Posjetioci Muzeja imaju priliku da pogledaju spoj operativnog dijela kao i muzejsku postavku koja se dijeli na unutrašnju i vanjsku. Unutrašnju postavku na 536 kvadrata čine pješadijsko naoružanje, oprema, materijalno-tehnička sredstva, uniforme, te razni predmeti koji potiču iz određenih vremenskih perioda i karakterišu historijske periode u kojem su nastajali ili su korišteni.

Posjeti su također prisustvovali i predstavnici dijaspore, predvođeni predsjednikom Udruženja građana „Most Živinice“ Harisom Halilovićem.

“U okvirima Dana dijaspore smatram jako važnom i bitnom posjetu Muzeju Armije Bosne i Hercegovine. Meni je zaista zadovoljstvo da Grad Živinice ima Muzej koji se nalazi na 26 duluma, u kome se nalazi naša kompletna historija i identitet, baš u izvornom smislu kako naši građani treba da znaju. Drago mi je da je ovo kompletan Muzej drugog korpusa na čemu se može vidjeti raznih predmeta i tekstova koji su u toku rata pomagali našim komandatima da oslobode našu državu BiH. Posebno mi je drago da Živinice imaju dva ovakva muzeja, Muzej osmanskog doba u Džebarima i Muzej Armije BiH u Dubravama. Živinice ispunjavaju uslov kada je u pitanju turistička ponuda, a ovaj muzej od 26 duluma može ponuditi cjelodnevnu posjetu našim turistima, gdje posjetitelji itekako imaju šta vidjeti. Također smo sa komandom dogovorili da civilna vlast može napraviti sporazum gdje ćemo sa zadovoljstvom potpisati određene ugovore da možemo nesmetano koristiti Muzej u promociji turizma Grada Živinice. Zaista mi je zadovoljstvo, te se ovom prilikom želim zahvaliti predstavnicima Oružanih snaga BiH koji su osmislili ovakav jedan koncept koji pokazuje identitet bosanskohercegovačkog naroda i cilj za šta su se borili. Također, ovom prilikom pozivam sve da dođu u Grad Živinice i vide jedan Muzej koji se zaista ne viđa tako često, koji ima šta pokazati i ponuditi. Ovo će zaista biti jedan užitak za gledanje za sve posjetitelje”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Armija Republike Bosne i Hercegovine zvanično je formirana 15. Aprila 1992. ogdine, od jedinica Teritorijalne odbrane BiH i svih drugih patriotskih snaga, s ciljem očuvanja i zaštite Bosne i Hercegovine i cjelokupnosti njene teritorije kao suverene i nezavisne i slobodne države svih njenih građana.

U periodu svog razvoja Armija Republike Bosne i Hercegovine prolazi kroz različite oblike organizovanja, od vodova, preko odreda i brigada do korpusa.
Krajem 1995. godine, Generalštab Armije R BiH na direktnoj vezi imao je šest korpusa, dvije samostalne divizije, RV I PVO i prištapske jedinice GŠ, sa 231.000 boraca.
Ove oraganizacijske cjeline bile su sposobne voditi najsloženije operacije na širem prostoru.

U vođenju odbrambeno-oslobodilačkog rata (1992-1995) Armija R BiH je prošla kroz više faza.

U odbrani zemlje pripadnici Armije R BiH, u borbama za slobodu, njegovali su najveće ljudske vrijednosti. Svijetli su primjeri herojstva pojedinaca, posebno onih koji su vlastitim životima omogućili bosansko-hercegovačko trajanje.
Za ličnu hrabrost, zasluge, podvige, postignte rezultate u odbrani R BiH devet pripadnika Armije R BiH odlikovano je Ordenom heroja oslobodilačkog rata, a najviše ratno priznanuje “Zlatni ljiljan” dobilo je 1742 pripadnika.
Za potignute rezultate u borbi 38 brigada ponijelo počasni naziv Slavna i Viteška.

Potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma Armija R BiH sprovodi demobilizaciju ratnog sastava, izvršavanje obaveza definisanih mirovnim sporazumom i zajedno sa HVO formira Vosjku Federacije Bosne i Hercegovine.

Dana 01.12.2005. godine od iz sastava Vojske Federacije BiH (VF) i Vojske Republike Srpske (VRS) formirane su jedinstvene Oružane snage Bosne i Heregovine, u okviru kojih 2. pješadijski (rendžerski) puk baštini identitet i vojno naslijeđe jedinica i konstitutivnih naroda iz koje potiče Armija Republike Bosne i Hercegovine.
Prema riječima predstavnika Oružanih snaga BiH Muzej je otvoren za sve posjetioce koji mogu posjetiti Muzej pojedinačno ili organizovano, uz najavu i sinhronizaciju sa komandom 2. pješadijskog puka OS BiH.