Održan zbor građana u Mjesnoj zajednici Centar

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa

Gradonačelnik Samir Kamenjaković i premijer Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović, zajedno sa rukovodstvom Gradskog vijeća Živinice, nastavili su sa posjetama svim mjesnim zajednicama na području Grada Živinice u kojima se održavaju organizovani zborovi građana.

Treći zbor građana održan je u petak u velikoj sali BKC-a Živinice, za Mjesnu zajednicu Centar. Zbor je imao za cilj da se na istom aktueliziraju pitanja koja se tiču organizacije života i rada na području ove Mjesne zajednice, odnosno da se pokuša ubrzati njihovo rješavanje.

Na zboru je razgovarano o infrastrukturi grada, zagađenosti, sanacijama kotlovnica i zakonskom problemu novoizgrađene benzinske pumpe, a koja se nalazi se na području Mjesne zajednice Centar.

U vezi sa problemom novoizgrađene benziske pumpe istaknuto je da ista pravila moraju biti za sve ljude koji žele da posluju u Gradu Živinice, odnosno po istim kriterijima i kroz ispunjavanje zakonskih obaveza svi mogu da pokreću svoje biznise, što u slučaju novoizgrađene pumpe nije ispoštovano, te je zbog toga i nastao problem oko rada ove benziske pumpe. Problem je nastao jer se benziska pumpa ne nalazi u regulacionom plabnu koji obuhvata ovo područje te se mora pristupiti njegovim izmjenama. Dogovoreno je da se na zakonom predviđene načine pristupi rješavanju problema, te da vlasnik navedene benziske pumpe odmah pristupi zahtjevima za dobijanje potrebnih dozvola za rad benziske pumpe. Dogovoreni su i sastanci svih nadležnih na kojima će se pristupiti rješavanju ovog problema, a gradonačelnik i cijela gradska uprava, stojat će na raspolaganju da pomognu ovom privredniku da dobije potrebne saglasnosti za nesmetano poslovanje.

Nakon dužeg razgovora došlo se i do određenih zaključaka, a sve u cilju poboljšanja kvalitete života življenja građana Mjesne zajednice Centar. Neki od zaključaka su bili da se ubrzano počne rješavati problem zagađenosti zraka na području Živinica, zatim da se pristupi uređenju šetališta prema rijeci Spreči, te da se preduzmu mjere suzbijanja ambrozije i uređenje Grada.

“Danas u mjesnoj zajednici Centar, koja je zaista velika i u kojoj ima problema koje mi možemo rješavati, otvoreno je puno pitanja. Nismo uspjeli sve zatvoriti, iz tog razloga smo sa predsjednikom mjesne zajednice dogovorili da napravimo sastanak sa predstavnicima svih zgrada, jer i tu imamo dodatnih problema i da zajednički pokušamo sa Horizontalom, jer se jako puno problema ticalo i javnih površina, ove probleme u potpunosti i kvalitetno završiti. Jedna od tema bila je i novoizgrađena pumpa koju je naša inspekcija zatvorila, prije svega zato što pumpa nije u regulacionom planu, a to smo predočili i našim građanima. U ponedjeljak smo sazvali novi sastanak da pokušamo to riješiti, a inspekcije moraju raditi u skladu sa zakonom. Mi imamo želju i volju da pomognemo investitoru ali mora biti u institucionalnom regulacionom planu i moramo imati potrebnu dokumentaciju. Prije svega želimo dati isti aršin, dakle da svi imaju ista prava i na osnovu toga moraju ispunjavati određene zakonske procedure, što u ovom slučaju nije bilo ispunjeno. Jedanaest mjesnih zajednica na kojima smo imali sastanak zaista se vidi da su zborovi trebali da se održavaju i ranije. Zborovi su nešto što je zaista javno mnijenje i mišljenje običnih ljudi i smatram da je ovo dobra praksa i u budućnosti se trebamo truditi da održavamo ovakve zborove, a kako bi došli do konačnih rješenja. Ovakvi zborovi trebaju biti i prilikom odlučivanja o važnim stvarima, ne samo za mjesnu zajednicu, nego važnim stvarima i kad se tiče i budžeta Grada Živinice i prostornog plana i regulacionog plana i svih važećih dokumenata koji su potrebni da olakšaju život naših građana”, kazao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

”Pored osnovnih pitanja koja su postavljena o aerozagađenju i saobraćajnoj infrastrukturi, nije bilo većih pitanja za kantonalni nivo vlasti. Kantonalna vlast u narednom periodu radit će  na rješavanje problema infrastrukture i aerozagađenja, i mislim da  kako smo počeli, da ćemo i završit,” rekao je premijer Vlade Tuzlanskog kantona Denijal Tulumović

“Zaključci sa večerašnjeg zbora su prije svega da se vodi više računa u narednom periodu koliko je pravljeno regulacionih prostornih planova Grada Živinica, što je bio jednoglasni zaključak ovog zbora. Ima problema u funkcionisanju u Gradu kada je u pitanju infrastruktura. Zaključci su kada je u pitanju sanacija kotlovnice u centru Grada, da se ona uradi što hitnije, ukoliko se ne privede namjeni da nadležna inspekcijska služba uradi svoj posao i zatvori ovu kotlovnicu kako bi se uklonili spomenuti nedostaci. Ono o čemu je bilo najviše polemike večeras jeste izgradnja jedne benziske pumpe na lokaciji ”Konjuha”. Zaista se radi o jednom velelepnom objektu koji je izgrađen, međutim koji ne posjeduje potrebnu dokumentaciju. Večeras smo zauzeli stav da se zaista pomogne našem biznismenu koji je izgradio benzisku pumpu, da se ona privede i registruje u skladu sa zakonom. Poenta ovih zborova jeste da zajedno u razgovoru sa građanima vidimo koji su to evidentni problemi koji tište građane. U ovom trenutku mislim da Gradsko vijeće i Gradonačelnik čine zaista maksimalne napore da realizuju sve ono što se pred njih stavlja kao zadatak”, naveo je Nail Jusić.