Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat ” Uređenje parkinga JP Horizontala”

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat ” Uređenje parkinga JP Horizontala” možete pogledati na linku ispod

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat ” Uređenje parkinga JP Horizontala” možete pogledati na linku ispod

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2020/06/Sazetak-430-1-3-36-5-76_20.pdf