Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u Mjesnim zajednicama”

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u Mjesnim zajednicama” možete pogledati

Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u Mjesnim zajednicama” možete pogledati na linku ispod

https://gradzivinice.ba/wp-content/uploads/2020/06/Sazetak-430-1-3-44-5-77_20.pdf