Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Kanalizaciona mreža u MZ-ama po Principu M-M” – za potrebe Općine Živinice.

Sazetak 430-1-3-273-3-108_18