Obavještenje za katastarske opštine Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja

Obavještavamo javnost da je javnom objavom Suda u Živinicama pokrenuta procedura uspostave/zamjene zemljišne knjige za katastarske opštine Brnjica,

Obavještavamo javnost da je javnom objavom Suda u Živinicama pokrenuta procedura uspostave/zamjene zemljišne knjige za katastarske opštine Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja.

S tim u vezi ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe, pravna i fizička lica koja polažu pravo na priznavanje vlasništva ili nekog drugog prava na nekretninama u katastarskim opštinama Brnjica, Šerići i Lukavica Gornja po novom premjeru da to svoje pravo prijave Zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Živinicama.

Dodatne informacije možete potražiti u Odsjeku za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice.

OBAVJEŠTENJE GRADSKE SLUŽBE

OBAVJEŠTENJE SUDA

SLUŽBENE NOVINE

NOVINE