Obavještenje svim organima državne službe u Tuzlanskom kantonu

Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi

Obavještavamo sve organe državne službe u Tuzlanskom kantonu da je, shodno odredbama člana 72. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom, kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18 i 8/21), Grad Živinice objavio Interni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u gradskom organu uprave Živinice, broj: 01/2-04-89-1537/21 od 10.09.2021. godine, na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba) dana 13.09.2021. godine, te da isti ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Grada Živinice i službenoj internet stranici Grada Živinice (www.gradzivinice.ba).

OBAVIJEST

INTERNI OGLAS