OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

Obavještenje o poništenju postupka nabavke broj 430-1-3-195-4-1/20  za Rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i

Obavještenje o poništenju postupka nabavke broj 430-1-3-195-4-1/20  za Rekonstrukciju i dogradnju vodovodnog sistema Živinice (izgradnja pumpne stanice i elektroradovi) – IV
faza.