Obavještenje o poništenju postupka Javne nabavke

Obavještenje o poništenju postupka Javne nabavke broj  430-1-3-127-4-151/20  za izgradnju dnevne pijace u Živinicama – I faza   Obavještenje

Obavještenje o poništenju postupka Javne nabavke broj  430-1-3-127-4-151/20  za izgradnju dnevne pijace u Živinicama – I faza

 

Obavještenje u cjelosti možete pogledati OVDJE