Obavještenje mjesnim zajednicama na području Grada Živinice

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe obavještava sve mjesne zajednice na području Grada

Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe obavještava sve mjesne zajednice na području Grada Živinice da su u skladu sa članom 5, Odluke o utvrđivanju kriterija i visina sredstava za rada mjesnih zajednica, naknade za rad predsjednika-povjerenika ili sekretara mjesnih zajednica obavezni dostaviti Izvještaj o utošenim sredstvima za 2022. godinu uplaćenih od strane Grada Živinice sa budžetske pozicije „Grantovi za redovan rad i održavanje MZ-a”, najkasnije do 31. januara 2023. godine. Pored naprijed navedenog izvještaja o utrošku sredstava iz grantova obavezni ste dostaviti i Vaše “završne račune” iz knjigovodstvenih biroa najkasnije do kraja februara 2023. godine.

Programom rada Gradskog vijeća Živinice za 2023. godinu planirano je da se razmatra “Izvještaj o radu Savjeta MZ-a”. U vezi sa navedenim obavezni ste svoj Izvještaj o radu Savjeta MZ-e za 2022. godinu dostavite najkasnije do kraja februara 2023. godine.

Sve navedene dokumente potrebno je da dostavite u nadležnu Gradsku službu kod uposlenika Zijada Zenunovića.

OBAVJEŠTENJE