Obavijest političkim strankama, pravnim subjektima i fizičkim licima u vezi načina postavljanja plakata i obaviještenja

S obziriom na činjenicu da je počela politička kampanja za predstojeće opće izbore i da ona između ostalog

S obziriom na činjenicu da je počela politička kampanja za predstojeće opće izbore i da ona između ostalog podrazumijeva predstavljanje stranaka i kandidata putem plakata i obaviještenja, smatramo potrebnim da oglašivače upozorimo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice“, br.3/08 ) o načinu postavljanja plakata na javnim površinama.

Članom 16., Odluke o komunalnom redu, regulisan je način postavljanja plakata i obaviještenja kako nebi dolazilo do narušavanja higijene i estetskog izgleda grada.

U pomenutom članu se između ostalog kaže:

„ Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima, a samo izuzetno i na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta, isključivo uz odobrenje Službe za stambeno komunalne i urbanističke poslove,i prethodno pribavljenog rješenja o zauzimanju javne površine od strane ovlaštene firme“.

Još jednom molimo političke subjekte da se uzdrže od postavljanja plakata na drveću, gradskom zelenilu, rasvjetnim stubovima, saobraćajnim znacima, potpornim zidovima, fasadama i sl. te da obavijeste svoje izborne štabove, odbore, predsjedništva, podružnice i sl. stacionirane u gradu Živinice o navedenom.

Nepridržavanje navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu podrazumijeva izricanje sankcija prema prekršiocima po članu 184. kao i uklanjanje postavljenih plakata o trošku oglašivača što je regulisano članom 17. Odluke.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2018/09/OBAVIJEST_PLAKATIRANJE.pdf