U sklopu aktivnosti USAID projekta “Diaspora Invest” otvoren je novi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u cilju podrške malim i srednjim preduzećima koja nisu starija od tri godine, te su dijelom ili u potpunosti u vlasništvu investitora iz bosanskohercegovačke dijaspore.

Za dodjelu granta mogu se prijaviti i pojedinci iz dijaspore koji imaju namjeru osnovati preduzeće u periodu od 90 dana objave Poziva, pod uslovom da registraciju okončaju prije završnog kruga odabira.

Javni poziv je otvoren od 27.08.2018. do 01.10.2018., a aplikacije se ispunjavaju online na www.grant.diasporainvest.ba  uz slanje kopije prijave putem pošte.

U okviru ovog javnog poziva USAID projekat “Diaspora Invest” u naredne dvije sedmice održat će šest info sesija širom Bosne i Hercegovine kako bi se javnost i svi zainteresirani aplikanti upoznali sa kriterijima i uslovima apliciranja.

Info sesije će se održati u sljedećim gradovima;

 Sarajevo (31.08., 11 sati, Privredna komora FBiH),
 Trebinje (4.9., 12 sati, Hotel Leotar),
 Široki Brijeg (6.9., 11 sati, Vlada ZHŽ),
 Banja Luka (10.9., 12 sati, Hotel Bosna),
 Bihać u (11.09., 12 sati, Privredna komora USK) i
 Brčko (12.9., 12 sati, Privredna komora BD BiH)

Detaljnje informacije o pozivu dostupne su na sljedećem LINKU.

Osim poziva u okviru USAID projekta “Diaspora invest” u toku je i  poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” kojeg realizuju Vlada Švicarske, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH, a koji je otvoren do 28.06.2019. godine.