Lista stručnih lica u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata na području Grada Živinice

Lista kvalifikovanih stručnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata

Lista kvalifikovanih stručnih lica za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina u postupku izdavanja odobrenja za upotrebu izgrađenih objekata na području Grada Živinice