Javni poziv za učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice (2019. – 2021.)

Obavještavamo sve zainteresovane građane Općine Živinice da je Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi

Obavještavamo sve zainteresovane građane Općine Živinice da je Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice za period 2019. – 2021. godina stavljen na javnu raspravu do 27.05.2019. godine.

U vezi sa tim, pozivaju se sva pravna i fizička lica, kao i svi zainteresovani građani Općine Živinice da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Nacrtu Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice za period 2019. – 2021. godina, koja će se održati dana 27.05.2019. godine u zgradi Općine Živince (sala za sastanke), sa početkom u 15:00 sati.

Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice (2019. – 2021.) svi zainteresovani mogu pogledati na linku ispod.

Nacrt Akcionog plana za borbu protiv korupcije u Općinskoj upravi Općine Živinice (2019. – 2021.)

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Akcionog plana mogu se dati do 27.05.2019., putem:
a ) pošte ili lično na adresu: Općina Živinice, Alije Izetbegovića broj 28;
b ) e-maila: press@opcinazivinice.ba ;
c ) dati u Zapisnik na javnoj raspravi 27.05.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.
Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.