Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja-licitacije