Javna objava usmene rasprave o eksproprijaciji nekretnina

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice vodi postupke potpune eksproprijacije nekretnina br. 04/12-31-2325/2018,

Služba za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Živinice vodi postupke potpune eksproprijacije nekretnina br. 04/12-31-2325/2018, 04/12-31-3130/2018,
04/12-31-3133/2018, 04/12-31-2326/2018, 04/12-31-3131/2018, 04/12-31-3132/2018.

Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3
Dokument 4
Dokument 5
Dokument 6
Dokument 7
Dokument 8
Dokument 9
Dokument 10
Dokument 11
Dokument 12