Izvršena primopredaja školskog namještaja za JU „Prva osnovna škola „ Živinice

U proteklom periodu Grad Živinice aktivno je radio na poboljšanju kvaliteta učenja u lokalnim školama, kao i opremanju

U proteklom periodu Grad Živinice aktivno je radio na poboljšanju kvaliteta učenja u lokalnim školama, kao i opremanju školskih prostorija kako bi se učenicima omogućio stabilniji i bezbjedniji nastavni proces.

S tim u vezi nedavno je izvršena i primopredaja školskog namještaja za opremanje dvije učionice u JU „Prva osnovna škola„ Živinice.

Naime, gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković je u saradnji sa Gradskim vijećem obezbijedio finansijska sredstva u iznosu od 5.990,40 KMza opremanje dvije učionice u Prvoj osnovnoj školi školskim namještajem, a kako bi se poboljšali uslovi za nastavni proces učenika.

Dakle, nabavkom školskog namještaja omogućit će se ažurnije savladavanje nastavnog procesa, te osigurati kvalitetnija bezbijednost učenika tokom nastavnog odgoja.

Kako ističe pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Said Čerkezović, Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine planiraju određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi riješili vitalne probleme sa kojima se susreću.

„Grad Živinice i Gradsko vijeće svake godine pokušavaju planirati određena sredstva za sve osnovne i srednje škole na području Grada Živinice kako bi se riješili vitalni problemi sa kojima se susreću, s obzirom na to da Ministarstvo ne finansira u onom obliku u kojem bi trebali. Također, imamo i probleme koji se tiču odgojno- obrazovnog procesa, te i iz tih razloga pokušavamo na sve načine pomoći našim učenicima i načim građanima da riješe krucijalne probleme. Za ovu priliku Grad Živinice, tačnije gradonačelnik u saradnji sa Gradskim vijećem izdvojio je sredstva u vrijednosti oko 6.000,00 KM za nabavku školskog namještaja za dvije učionice i to će omogućiti da učenici imaju bolje mogućnosti, te da pravilno koriste ovaj namještaj kako bi lakše savladali nastavni odgoj i proces nastave“, kazao je pomoćnik gradonačelnika za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe Said Čerkezović.

„Prije svega želim se zahvaliti gradonačelniku i Gradskom vijeću koji su pronašli mogućnost da nam obezbijede namještaj za dvije učionice koje će poboljšati rad učenika i njihovu bezbijednost u učionici. Ovo je jedna od donacija, a razumijevanje od strane Ministarstva nemamo, te nam je u skladu s tim Grad pomogao. Ono što je nama najneophodnije je stari dio krova koji prokišnjava, a prekriven je lesonitom, tačnije kancerogenim materijalom, te u skladu s tim molimo nekog ko je u mogućnosti da nam obezbijedi krovni pokrivač jer je to najbitnije za zdravlje i bezbijednost u ovom trenutku“, rekao je direktor JU „Prva osnovna škola“ Živinice Asif Andelić.