Izmjena i dopune regulacionog plana „Jezero II“ Živinice.

Obavještavaju se pravna i fizička lica, građani Grada Živinice da je u toku izrada planskog dokumenta Izmjena i

Obavještavaju se pravna i fizička lica, građani Grada Živinice da je u toku izrada planskog dokumenta Izmjena i dopune regulacionog plana „Jezero II“ Živinice.

Svoja mišljenja i prijedloge svi zainteresirani građani mogu dostaviti u Službu za urbanističko planiranenje, komunalne, geodetske i imovinsko pravne poslove i putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba, do 17.06.2019.godine.

Prijedlozi moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće biti razmatrani.

OBAVJEŠTENJE