Obavještavamo sve zainteresirane građane da Fondacija tuzlanske zajednice trenutno ima dva poziva za  podršku građanskim projektima i inicijativama otvorena za apliciranje.

Trenutno su otvreni pozivi za podršku kroz Fond “Volim Svoj Grad” i Fond za mlade.

Javni pozivi se nalaze na linkovima ispod.

Link za poziv za Fond “Volim Svoj Grad”: https://www.fondacijatz.org/fond-volim-svoj-grad

Link za poziv za Fond za mlade: https://www.fondacijatz.org/fond-za-mlade

Oba poziva su otvorena za apliciranje do 11. marta 2024. godine.

Podrška se realizuje u partnerstvu sa USAID-om, u okviru programa „Snaga lokalnog“, a kroz projekat “Naša zajednica je naša odgovornost” koji ima za cilj da osnaži lokalne organizacije i lokalne inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u rješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima/općinama i cijeloj državi.

 


Služba civilne zaštite Grada Živinice podsjeća i poziva građane na Zakonom propisanu obavezu i dužnost provođenja najneophodnijih mjera preventivne zaštite kojima se sprečava nastanak požara, kao i na obavezu učestvovanja u akcijama  gašenja i provođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara.

U eventualnoj situaciji nastanka požara građani su obavezni pristupiti mjerama gašenja i sprečavanja širenja požara, a ako požar uzme većeg maha, ODMAH kontaktirati Profesionalnu vatrogasnu jedinicu Grada Živinice na brojeve telefona: 123 ili 035/234-057, Službu civilne zaštite na broj telefona: 121 ili 035/774-496 , PU Živinice: na slijedeće brojeve 122 ili 035/773-145.

OBAVJEŠTENJE


Fondacija tuzlanske zajednice u okviru projekta ˝Naša zajednica je naša odgovornost˝ koji se implementira u okviru programa ˝Snaga lokalnog˝, a uz uz podršku USAID-a (Američka agencija za međunarodni razvoj u BiH) organizira besplatan trening na temu ˝Organiziranje zajednice”.

Trening je namijenjen za predstavnike i predstavnice savjeta/vijeća mjesnih zajednica sa područja Tuzlanskog kantona, predstavnike i predstavnice organizacija civilnog društva, kao i zainteresovane građane/ke koji žele već postojeći aktivizam i volonterizam usmjeriti na pravi način, odnosno naučiti i primjeniti različite metode organiziranje zajednice u cilju postizanja boljih uvjeta življenja u svojim lokalnim zajednicama.

Trening u trajanju od 2 dana realizovati će se u periodu od 17. do 18. februara, 2024. godine u terminu od 09:00h do 16:00h.

Fondacija tuzlanske zajednice pokriva troškove organizacije treninga, hrane i osvježenja kao i troškove prevoza za učesnike. Broj mjesta je ograničen. Fondacija tuzlanske zajednice zadržava pravo odabira kandidata u slučaju većeg interesa.

Trening će biti realizovan u Tuzli, a odabrani kandidati bit će naknadno informisani o tačnoj lokaciji i agendi.

Krajnji rok za prijavu je 08. Februar, 2024. godine.

Prijavu je  potrebno je ispuniti prijavu na linku https://forms.office.com/e/VBGuZeVhby

Tekst poziva nalazi se na sljedećem linku https://fondacijatz.org/clanak/poziv-za-prijave-na-trening-organiziranje-zajednice-2


Služba za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor Grada Živinice, obavještava sve korisnike registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna od 1. januara do 31. marta 2024. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu.

Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK), kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava i registru klijenata je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede na federalnom i kantonalnom nivou.

Zahtjevi koji budu podneseni nakon zakonskog roka, neće biti razmatrani i podnosilac zahtjeva u 2024. godini neće moći ostvariti podsticaj za poljoprivrednu oblast na kantonalnom i federalnom nivou.  

          
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za lokalni ekonomski razvoj finansije i trezor, šalter sali i web stranici Grad Živinice.


Služba za opću upravu, društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljene osobe objavila je OBAVJEŠTENJE za predsjednike ili druga ovlaštena lica za zastupanje i predstavljanje nevladinih organizacija i sportskih klubova, odnosno udruženja građana sa područja Grada Živinice čiji su projekti finansirani/sufinansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2023.godinu.

Tekst objavještenja sa potpunim informacijama nalazi se na sljedećem LINKU.