Na osnovu Zakona o principa lokalne samouprave FBiH, Zakona o komunalnim djelatnostima Tuzlanskog kantona i Zaključka Gradskog vijeća Živinice od 17.07.2019. godine na Javnu raspravu stavlja se Nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

S tim u vezi, pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Grada Živinica, da uzmu učešće u provođenju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice.

Javni uvid u nacrt Odluke o naknadi za postavljanje i popravak podzemnih i nadzemnih instalacija na javnim površinama u Gradu Živinice će od 05.09.2019. do 20.09.2019. godine, svaki radni dan od 7.30 do 16.00 sati, u prostorijama JP „Horizontala-Živinice“ d.o.o. Živinice, ul.Oslobođenja br.13, na web stranicama  www.jphorizontala.ba  www.opcinazivinice.ba .

Javno izlaganje održat će se 20.09.2019. godine u prostorijama velike sale Gradskog vijeća Živinice sa početkom u 16 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt Odluke mogu se dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju ili podnijeti putem e-mail: jphorizontala@gmail.com, do 20.09.2019. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.

 POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

NACRT ODLUKE

 


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Asfaltiranje – sanacija puteva i platoa u mjesnim zajednicama” – za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-146-3-140_19

Gradonačelnik Samir Kamenjaković danas je u radnu posjetu primio ambasadora SAD-a NJ. E. Erica Nelsona. Navedenoj posjeti Gradu Živinice prisustvovali su i direkotrica Misije USAID-a u BiH gđa Nancy J. Eslick, te direktor Programa podrške marginaliziranim grupama Jasmin Bešić.

Povod posjete je implementacija Programa podrške marginaliziranim grupama u Gradu Živinice, a čija je realizacija omogućena kroz saradnju Grada Živinice sa Američkom vladom.
Susret je upriličen u prostorijama Doma kulture u Šerićima.

Gradonačelnik Kamenjaković je poželio dobrodošlicu ambasadoru SAD Nelsonu, nakon čega su prisutne zvanice obišle prostorije koje koristi grupa žena “Žene za tradiciju”, koje izrađuju odjevne predmete inspirisane tradicionalnim nošnjama naroda Bosne i Hercegovine.

Zatim je održan sastanak sa korisnicama Preduzetničkog fonda za žene sa područja Grada Živinice, a koje su tokom sastanka održale kratku prezentaciju proizvoda, koji će se proizvoditi i prodavati u novoosnovanim obrtima i firmama. Također, gradonačelnik Kamenjaković je kroz razgovor sa ambasadorom SAD-a Nelsonom istakao sve ono što je naša lokalna zajednica uradila za poboljšanje kvaliteta života građana, a kompatibilno je navedenom Programu.

Ambasador Nelson je na sastanku istakao zadovoljstvo što američka Vlada može sarađivati sa gradsjkom upravom i da zajednički mogu pomoći građanima naše lokalne zajednice. Naročito je istako da je jako hrabar korak da neko pokrene vlastiti biznis i da je zaista važno da žene budu uzor mlađim djevojkama, da ih ohrabre da sutra i one pokrenu vlastiti biznis.

Kako kaže gradonačelnik Kamenjaković kroz Strategiju razvoja turizma u fokusu je razvoj ruralnog turizma što je kompatibilno biznisima koje su pokrenule korisnice Preduzetničkog fonda za žene, te se s tim u vezi uradilo mapiranje alpinističkih i biciklističkih staza koje idu prema ruralnom dijelu sa određeni historijskim artefaktima.

Svrha projekta Programa podrške marginaliziranim grupama i jedinica lokalne samouprave kojeg Grad Živinice realizuje u saradnji sa USAID-om je kreiranje boljeg okruženja za samozapošljavanje marginaliziranih grupa žena, otvaranje i razvoj biznisa kroz formiranje i podršku Fonda za žensko poduzetništvo. Kreiranjem Fonda između Općine Živinice i USAID/PPMG kao partnera nastoje se stvoriti prilike za održivi razvoj preduzetništva marginaliziranih grupa žena, kroz poticanje na samozapošljavanje, te njihovo veće i lakše uključivanje u poduzetništvo i kreiranje novih radnih mjesta. Vrijednost projekta je 100.000,00 KM, a finansira se zajedničkim sredstvima USAID – 50% i Grad Živinice – 50%.

“Kroz implementaciju Programa podrške marginaliziranim grupama mi nastavljamo sa izvršenjem Strategije razvoja turizma Grada Živinice. Start up projekti se u Gradu Živinice realizuje već tri godine. S obzirom da kroz saradnju sa USAID-om podržavamo marginalizirane grupe društva, sa posebnim fokusom na ruralni dio naše lokalne zajednice, smatramo da je taj Program jako važan za naše građane. Prema planu turističkog razvoja Grada Živinice fokusirali smo se na ruralni dio kao turistički potencijal. Razvojem ruralnog turizma mi ćemo povećati vrijednost rada i proizvoda koje proizvode naši start-uperi u ovom projektu. Nadam se da ćemo prilikom otvaranja sljedećih Start Up biznisa, a to je planirano u ovom mjesecu, imati onih koji će kroz svoj biznis u fokus staviti ruralni razvoj turizma. Dakle, cilj nam je razviti Agroturizam. Ovo je jako dobar projekat, jer ga pored gradske podrške podržava i Američka vlada. To nam otvara nove mogućnosti finansiranja na planu razvoja ruralnog turizma, ali i razvoja naše kompletne lokalne zajednice. U ovom prjektu Grad Živinice je učestvovao sa 50% sredstava, a naši ostali projekti su u poptunosti finansirani iz Budžeta Grada Živinice.”, rekao je Gradonačelnik Samir Kamenjaković.

Prema riječima Sanele Čičkušić mnogi rado kupuju njihove rukotvorine, a posebno oni koji žive van Bosne i Hercegovine, jer na taj način jedan dio domovine nose sa sobom u svijet.

“USAID-a je zapravo pokrenuo jedan Fond za podršku marginaliziranim ženama u kojem se iznalaze sredstva 50 % USAID, a preostalih 50% iz lokalnih zajednica. Do danas smo imali priliku raditi u 18 lokalnih zajednica, a Živinice su jedna od tih zajednica. Kroz naš dosadašnji rad smo podržali 160 start biznisa u Bosni i Hercegovini, dok je u Živinicama ove prilike bilo njih devet. Radi se o različitim biznisima, sa naglaskom na razvoj ruralnog turizma. Naime, Grad Živinice radi na razvoju tog sektora tako da su i biznisi kompatibilni sa generalnim planom razvoja Grada. USAID na ovaj način želi ne samo podržati žene u smislu finansijske pomoći, već im dati podršku u razvoju njihovog biznisa. Osnovni cilj je pružiti ženi šansu da ojača sebe kao ženu, jer na ovim područjima žene nisu ohrabrene da pokreću biznise.”, rekao je direktor Programa Jasmin Bešić.


Obavještenje o javnoj nabavci za Projekat “Nabavka 25 visoko gravidnih junica” – za potrebe Grada Živinice.

Obavještenje o nabavci - Nabavka 25 visoko gravidnih junica - sažetak

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Asfaltiranje puteva, platoa i poligona u mjesnim zajednicama”- za potrebe Grada Živinice.

Sazetak 430-1-3-109-5-137_19

Obavještenje o dodjeli ugovora za Projekat “Stambeno zbrinjavanje Roma na području Grada Živinice”.

Sazetak 430-1-3-111-5-138_19

 

 


U okviru aktivnosti „Ombudsmen u vašem gradu“, ombudsmeni Bosne i Hercegovine službeno će u četvrtak, 19.09.2019. godine posjetiti Živinice.

Kako bi građanima omogućili lakši pristup instituciji Ombudsmena kao mehanizmu za zaštitu njihovih prava, navedenog dana u periodu od 10 do 12 časova u zgradi Grada Živinice ombudsmeni i njihovi saradnici će biti na raspolaganju građanima Živinica koji se žele obratiti ovoj instituciji radi pružanja pomoći u zaštiti njihovih prava i sloboda.

Razgovoru sa građanima prethodiće sastanak ombudsmena Bosne i Hercegovine sa predstavnicima Grada Živinice, tokom kojeg će biti riječi o pitanjima od značaja za ostvarivanje ljudskih prava i dosadašnjoj saradnji.

Navedena aktivnost „Ombudsmen u vašem gradu“, realizuje se u saradnji sa Misijom OEBS-a u Bosni i Hercegovini, a ima za cilj da se sagleda stanje ljudskih prava na terenu i omogući građanima da se obrate instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

S tim u vezi ovom prilikom obavještavamo i pozivamo sve zainteresirane građane na ovaj događaj s mogućnošću obraćanja Ombudsmenu u navedenom terminu u zgradi Grada Živinice.


Gradsko vijeće Živinice je na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 17.7.2019. godine usvojilo nacrt Statuta Grada Živinice i uputilo ga u javnu raspravu, koja će trajati 15 (petnaest) dana.

Na web stranici Grada Živinice na adresi www.opcinazivinice.ba, odnosno u prilogu ovog dokumenta nalazi se:
Nacrt Statuta Grada Živinica svi zainteresirani mogu poglerdati na linku ispod.

NACRT STATUTA GRADA ŽIVINICE

Vaše primjedbe i sugestije možete dostaviti na sljedeću adresu:
GRAD ŽIVINICE, Gradsko vijeće Živinice, Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise, ili na e-mail sekretara Gradskog vijeća Živinice: suad.avdagic@opcinazivinice.ba.

Javna rasprava će se održati dana 23.9.2019. godine (ponedeljak) sa početkom u 16,00 sati u prostorijama Velike sale Gradskog vijeća Živinice.

Detaljnije informacije možete dobiti na telefon: 035-743-392.


U Gradu Živinice su, u protekloj sedmici, postavljene prve mape sa označenim stazama za bicikliste, planinare i turiste. Tim povodom gradonačelnik Samir Kamenjaković je obišao lokacije na kojima su postavljene navedene mape.

Mapa za bicikliste, planinare i turiste označava put, etapu, šetnju, izlet kroz Grad Živinice. Dakle, na mapi su vidljive sve staze koje kroz područje Grada Živinice vode do turističkih destinacija koje se cijene kao turistički potencijal Grada Živinice.

Naime, kompatibilno navedenom projektu u realizaciji je i projekat nabavke oko 30 bicikala, koja će se moći iznajmiti kako bi se obišle turističke destinacije obilježene na mapama.

Sa težnjom da se priroda ponudi kao turistički potencijal ali i da se zaštiti u Gradu Živinice je izgrađen i prvi autoput za bicikle u Bosni i Hercegovini. U konačnici spajanjem biciklizma, prirode i historijskih aretefakata upotpunit će se turistička ponuda Grada Živinica.

Kako bi turizam bio jedan od resursa za razvoj Grada Živinice urađena je Strategija razvoja turizma Grada Živinice. S tim u vezi urađene analize su pokazale da je biciklizam i seoski turizam sa premisom na agroturizam turistički potencijal Grada Živinice. Kako kaže gradonačelnik Kamenjaković cilj je imati zadovoljne ljude koji rade na svom ognjištu gdje dolaze turisti da uživaju u njihovim proizvodima.

Implementacijom projekta „Biodiverzitet za lokalni razvoj – inovativni model participativnog upravljanja zaštićenim pejzažom Konjuh“, vrijednog 1,4 miliona eura Živinice će na Dreniku imati jednu fantastičnu destinaciju, a koja će se kao gotova turistička ponuda sa velikim potencijalom za mnoge vrste turizma kompletirati početkom 2020. godine.

Riječ je o povećanju konkuretnosti Grada Živinice među poznatim turističkim destinacijama. Cilj je pronaći i izgraditi “turistički magnet” koji će turiste privlačiti u naš grad, te ga kvalificirati među poznatije turisičke gradove.

“U prošloj godini smo uradili značajne pripreme na planu razvoja turizma u Gradu Živinice, koje su rezultirale usvajnjem Strategije razvoja turizma Grada Živinica. Naime, kroz Strategiju razvoja turizma odredili smo određene pravce kretanja Grad Živinica. Postavljanjem mapa za bicikliste, planinare i turiste, na kojem smo ucrtali sve staze koje vode do historijskih artefakata, po prvi put govorimo o turizmu i turističkom potencijalu našeg grada. Kompatibilno ovom projektu realizujemo i projekat nabavke 30 bicikala, koja će se moći iznajmiti kako bi se obišle destinacije obilježene na mapi. Također smo uradili i prvi autoput za bicikle u Bosni i Hercegovini koji će biti glavni input za razvoj biciklizma i alpinizma u Gradu Živinice. Dakle, ako spojimo biciklizam, alpinizam i prirodu mi imamo turistički potencijal. Posebno važno je da na ovom magnetu odredimo tačke sa agroturističkim ponudama. Agroturizam je glavni preduslov da naši građani opstanu i ostanu, te da se odlučuju da otvaraju obrte u ruralnom dijelu Grada Živinica. Želja mi je da se ta domaćinstva registruju, da svoje proizvode kod kuće prodaju četiri do pet skluplje nego što bi prodavali na pijacama ili odkupljivačima. Napominjem da razvoj turizma u Gradu Živinice nije postojao. Iz tog razloga smo željeli uraditi strategiju razvoja turizma da bi smo mogli napredovati u tom pravcu. Ovo je jedan veliki iskorak za Grad Živinice, ulazimo u jednu novu fazu u kojoj svi zajedno trebamo dati doprinos. Ja se nadam da ćemo ovim tempom za par godina postići da Živinice budu prepoznatljiva destinacija širom svijeta, a naša dijaspora će sigurno doprinjeti tome.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.

 


Gradonačelnik Samir Kamenjaković je sa izvođačima radova potpisao ugovore za realizaciju 65 infrastrukturnih projekata. Radi se o asfaltiranju puteva, poligona I platoa u 20 mjesnih zajednica sa područja Grada Živinice.

Ugovori u vrijednosti od 850.000,00 KM bit će finansirani iz Budžeta Grada Živinice za 2019. godinu. S tim u vezi ako se uzmu u obzir urađeni radovi na izgradnji putne infrastrukture u gradskoj zoni u vrijednosti od 400.000,00 KM, te se dodaju koncesiona sredstva utrošena za istu namjenu možemo kazati da se u 2019. godini za izgradnju putne infrastrukture u Gradu Živinice ukupno izdvojilo oko dva miliona maraka.

Izvođenje radova je metodom grupisanja po pravcima podjeljeno na četiri lota, a radove izvode živiničke firme “HOLEX”, “Se-Sarajka”, “HIH” i “Terakop”.

Ovom prilikom gradonačelnik Kamenjaković je posebno istakao da se od izvođača radova zahtjeva kvalitet i ispoštovani rokovi, a nadzor tokom izvođenja radova će biti pojačan kako bi radovi bili urađeni kvalitetno i prema očekivanim standardima.

“Mi se trudimo da, kao i prethodni put, sve stavke postavljenje u Budžetu uradimo u potpunosti. Cilj nam je pokrenuti i završiti sve infrastrukturne projekte čija je realizacija predviđena kroz Budžet Grada Živinice u 2019. godini. Sa izvođačima radova smo potpisali ugovore za realizaciju infrastrukturnih projekata na ruralnom dijelu Grada Živinica u vrijednosti oko devetsto hiljada maraka. Također smo u prošlom mjesecu s ciljem rješavanja gradske putne infrastrukture uložili negdje oko četiristo hiljada maraka. Dakle, ukupno smo uložili oko milion i tristo hiljada maraka, a ako toj cifri dodamo i koncesije u vrijednosti petsto hiljada maraka za 2019. godinu u infrastrukturne projekte uložili smo oko dva miliona maraka. U okvir navedenih sredstava ulazi samo izgradnja i uređenje puteva. S obzirom da se naš Budžet vremenom povećava to nam otvara mogućnost ulaganja u naš grad. Ukoliko nastavimo ovim tempom mi ćemo u budućnosti za realizaciju projekata moći planirati znatno veća sredstva. Prema odrađenim analizama mi, za dvije do tri godine, ćemo imati završene sve infrastrukturne projekte planirane za ruralni, ali i gradski dio našeg grada. Navedenim potpisivanjem ugovora pokrenuli smo jedan zadnji paket projekata izgradnje puteva za 2019. godinu. Nadam se da će u roku od mjesec dana izgradnja planiranih dionica puta biti završena.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.