Centralna izborna komisija BiH je  donijela Odluku o potvrđivanju i objavljivanju rezultata Općih izbora 2018. godine. Sastavni dio odluke je detaljan tabelarni prikaz rezultata, koji je uradila OIK Živinice  za svaki izborni nivo, po osnovnim izbornim jedinicama, biračkim mjestima, političkim subjektima i kandidatima.


S obziriom na činjenicu da je počela politička kampanja za predstojeće opće izbore i da ona između ostalog podrazumijeva predstavljanje stranaka i kandidata putem plakata i obaviještenja, smatramo potrebnim da oglašivače upozorimo na odredbe Odluke o komunalnom redu Općine Živinice (“Sl. glasnik općine Živinice“, br.3/08 ) o načinu postavljanja plakata na javnim površinama.

Članom 16., Odluke o komunalnom redu, regulisan je način postavljanja plakata i obaviještenja kako nebi dolazilo do narušavanja higijene i estetskog izgleda grada.

U pomenutom članu se između ostalog kaže:

„ Plakati, oglasi i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stubovima i u oglasnim ormarićima, a samo izuzetno i na privremene ograde kojima su ograđena gradilišta, isključivo uz odobrenje Službe za stambeno komunalne i urbanističke poslove,i prethodno pribavljenog rješenja o zauzimanju javne površine od strane ovlaštene firme“.

Još jednom molimo političke subjekte da se uzdrže od postavljanja plakata na drveću, gradskom zelenilu, rasvjetnim stubovima, saobraćajnim znacima, potpornim zidovima, fasadama i sl. te da obavijeste svoje izborne štabove, odbore, predsjedništva, podružnice i sl. stacionirane u gradu Živinice o navedenom.

Nepridržavanje navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu podrazumijeva izricanje sankcija prema prekršiocima po članu 184. kao i uklanjanje postavljenih plakata o trošku oglašivača što je regulisano članom 17. Odluke.

https://opcinazivinice.ba/wp-content/uploads/2018/09/OBAVIJEST_PLAKATIRANJE.pdf