Obuka biračkih odbora

Birački Odbor – Brojanje glasova Glasanje osoba sa posebnim potrebama Aktivnosti BO na dan održavanja izbora – odsustvo i nepotvrđeni gl. listići  Aktivnosti BO na dan održavanja izbora – redovno biračko mjesto  Aktivnosti BO prije otvaranja biračkog mjesta  Aktivnosti BO prije dana održavanja izbora   

Birački Odbor – Brojanje glasova

Glasanje osoba sa posebnim potrebama

Aktivnosti BO na dan održavanja izbora – odsustvo i nepotvrđeni gl. listići 

Aktivnosti BO na dan održavanja izbora – redovno biračko mjesto 

Aktivnosti BO prije otvaranja biračkog mjesta 

Aktivnosti BO prije dana održavanja izbora