Asfaltiranje dionice puta u Mjesnoj zajednici Svojat

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom asfaltiranja lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Svojat obišao

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je, zajedno sa svojim saradnicima, povodom asfaltiranja lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Svojat obišao lokaciju na kojoj se izvode radovi. Dakle, na lokalnom putu Mjesne zajednice Svojat prema Zabaricama izvode se završni radovi izrade asfaltnog sloja navedene putne dionice lokalnog puta.

Dužina novoasfaltirane putne dionice lokalnog puta u Mjesnoj zajednici Svojat je 205 metara, a širina 3 metra.

Vrijednost projekta je 22.994,78 KM, a finansiran je iz Budžeta Općine Živinice za 2019. godinu.

Izvođač radova je d.o.o. “Holex” Živinice.

Brojni projekti, kroz koje su asfaltirane mnoge putne dionice lokalnih puteva i gradske ulice, obilježili su 2018. godinu u Općini Živinice. Asfaltiranje navedene putne dionice predstavlja početak radova na razvoju putne infrastrukture u našoj Općini za 2019. godinu.