Asfaltirana nova dionica puta u Mjesnoj zajednici Gračanica

U Mjesnoj zajednici Gračanica asfaltirana je nova dionice puta. Radi se o dionici „Put od kuće B.Š. prema

U Mjesnoj zajednici Gračanica asfaltirana je nova dionice puta. Radi se o dionici „Put od kuće B.Š. prema Kamenolomu “ dužine 600 metara i širine 5 metra.

Vrijednost realizovanog projekta iznosi 126.060,19 KM , a izvođač pomenutih radova je „TERAKOP  d.o.o „Živinice.

Asfaltirana dionica puta rađena je od novčanih sredstava koja su osigurana na način da je 50% potrebnih sredstava osigurano po principu „marka na marku“, odnosno zajedničkim sredstvima mještana navedenog naselja i iz Budžeta Grada Živinice, a drugih 50 % je osigurala živinička firma „TERAKOP d.o.o“ koja posluje na području ove Mjesne zajednice.

Naime, u proteklom periodu na području Grada Živinice uspješno se realizuju mnogi projekti putne infrastrukture.

Gradonačelnik Grada Živinice Samir Kamenjaković istakao je veliko zadovoljstvo kada je u pitanju realizacija putne infrastrukture, te naglasio kako ova godina bilježi manji broj projekata koji su rađeni po principu „marka na marku“, a razlog tome jeste povećan Budžet Grada koji kao takav daje mogućnost potpunog finansiranja projekata u realizaciji.