Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je Vatrogasnu jedinicu Živinice, a povod je bila donacija alata za tehničke intervencije koju je Načelnik u suradnji sa austrijskom Vatrogasnom jedinicom obezbijedio za naše vatrogasce.Radi se o hidrauličnim makazama i razvlakačima koji se namjenski ponajviše koriste za sječenje lima prilikom teških saobraćajnih nesreća.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je održao zajednički sastanak sa predstavnicima Osnovnog odbora „Merhameta“ Živinice, Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla, Crvenog križa Živinice, Centra za socijalni rad Živinice i Udruženjem mladih Medžlisa IZ Živinice. Tema sastanka je bila rješavanje problema građana Općine Živinice koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji.


Služba za prostorno planiranje i komunalne poslove Općine Živinice objavila je Javni oglas u kojem poziva sva zainteresovana fizička lica da se prijave za obavljanje poslova prinudnog predstavnika na području Općine Živinice, na period od četiri godine.


Općinski načelnik Samir Kamenjaković i direktor Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Agan Delibajrić u prošloj godini su potpisali nekoliko sporazuma za izgradnju infrastrukture na području Općine Živinice.

S tim u vezi počela je realizacija projekta pravljenja pješačke staze u Ciljugama u dužini oko 500 metara. Općina Živinice je učestvovala prilikom izgradnje idejnog projekta i u manjem dijelu sufinansiranja.