Općinski načelnik Samir Kamenjaković jučer je održao zajednički sastanak sa predstavnicima Osnovnog odbora „Merhameta“ Živinice, Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla, Crvenog križa Živinice, Centra za socijalni rad Živinice i Udruženjem mladih Medžlisa IZ Živinice. Tema sastanka je bila rješavanje problema građana Općine Živinice koji se nalaze u teškoj socio-ekonomskoj situaciji.

Naime, u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini sve je veći broj građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Lokalne zajednice nemaju mehanizme i često nisu u stanju da se same izbore sa ovom vrstom problema. Općinski načelnik Samir Kamenjaković svaki mjesec nastoji obići tri do četiri porodice koje su u teškoj materijalnoj situaciji, dok se na godišnjem nivou organizuje podjela paketa sa osnovnim životnim namirnicima porodicama kojima su iste neophodne za egzistenciju.

Načelnik Kamenjaković je na jučer održanom sastanku istakao da je jedan od glavnih problema i nepostojanje socijalne karte. Jedan od prioritetnih ciljeva je da se napravi latentna socijalna karta na području Općine Živinice što je i dogovoreno na sastanku. Dogovoreno je da se prikupe osnovne informacije o građanima u stanju socijalne potrebe i kroz formiranje jedne zajedničke info baze da se prioritetno djeluje prema onima koji su najugroženiji.

“Dugo sam razmišljao kako da pomognemo ljudima u teškom stanju socijalnih potreba, dakle da obezbijedimo osnovne stvari za život. U Živinicama imamo ljude koji su gladni i naša je obaveza da im pomognemo. Moramo naći institucionalno i vainstitucionalno, bilo kakav način samo da pomognemo tim ljudima, da ne budu gladni. Iz tog razloga danas sam pozvao predstavnike institucija koje se se bave humanom misijom kako bi našli određeno rješenje. Zajednički smo došli do određenih zaključaka koje smo podijelili u nekoliko etapa. Dakle cilj nam je prije svega da napravimo latentnu socijalnu kartu. Država Bosna i Hercegovina nema Socijalnu kartu i iz tog razloga smo mi dužni da individualno ovdje na neki način improvizujemo da bi imali što kvalitetniju bazu, da bi mogli identifikovati ljude koji su u teškom stanju socijalne potrebe kako bi im mogli pomoći. Danas smo došli do jednog zajedničkog rješenja da ćemo zajedničkim snagama ne remeteći identitet ljudi i organizacija koje se bave određenim poslovima i ne miješajući se u njihovu politiku rada unaprijediti pomoć gladnim ljudima, pomoć ljudima koji su u teškom stanju. Dakle, napravit ćemo prvo jednu bazu tzv. latentnu socijalnu kartu, napravit ćemo kontakte sa predstavnicima mjesnih zajednica, imamima i sveštenicima da prikupimo osnovne podatke. Imamo puno ljudi koji se ustručavaju kazati da nemaju i da im treba pomoć, hoćemo da identifikujemo i te ljude. Nakon pravljenja baze, od Merhameta Tuzla možemo dobiti suhe obroke koje možemo distribuirati ljudima kojima je to potrebno da ne budu gladni. Nakon što napravimo i razradimo bazu, nakon što uspostavimo sistem distribucije obroka do naših korisnika, onda ćemo uključiti naše poslodavce. Nama nije cilj da se bavimo posljedicom siromaštva, cilj nam je da preveniramo siromaštvo. Nakon što identifikujemo porodice koje su u teškom stanju, želim da naši poslodavci imaju tu informaciju i da prilikom prijema novih radnika imaju prioritet ljudi iz tih porodica u kojima niko ne radi i koji su u stanju siromaštva. A ukoliko bude potrebno izvršit ćemo i dodatnu edukaciju članova tih porodica, odnosno prekvalifikaciju ljudi, da ukoliko poslodavcima bude potrebna određena radna snaga mogu zaposliti članove najugroženijih porodica. Time želimo spriječiti siromaštvo, cilj nam je da preventivno djelujemo, a to možemo uspjeti samo zajedničkim multidisciplinarnim radom sa ovim humanitarnim institucijama, a Općina Živinice će biti na čelu toga. Ono što želim kazati da to neće ići lako, sistemi koji se moraju uspostaviti, to je nešto novo, jedan novi pristup rada kada je u pitanju pomoć ovoj kategoriji stanovništva.”, rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.

Ovom prilikom Načelnik Kamenjaković se zahvalio svim učesnicima sastanka, te je istakao da su to ljudi sa puno iskustva koji se bave ovim poslovima po dvadeset, trideset godina i koji znaju šta hoće i znaju način na koji se to može uraditi.

“Mi smo dužni da pomognemo našem stanovništvu i da u potpunosti pokušamo ili otpočnemo socijalnu inkluziju za koju je država Bosna i Hercegovina potpisala memorandum, a socijalna inkluzija je ustvari vraćanje ljudi iz siromaštva i uključivanje u normalne tokove života. Dakle, ovdje nam je cilj da rješavamo posljedice, da ljude vraćamo iz siromaštva i da ljude uključujemo u tokove savremenog društva.”, istakao je Načelnik Kamenjaković.

“Mi smo danas imali zadovoljstvo da nas pozove Načelnik, da u saradnji sa Centrom za socijalni rad, Crvenim križom, Udruženjem mladih Medžlisa Islamske zajednice Živinice i direktoricom Regionalnog odbora “Merhameta” Tuzla razgovaramo o onome što mi radimo. Već dugi niz godina našem općinskom Merhametu postoji ideja za toplim obrokom narodne kuhinje, međutim, nije zaista bilo razumijevanja za aktiviranje. Evo, zahvaljujući ovom Načelniku koji je dao ideju da prihvata taj program danas smo se uspjeli na korektan i lijep način dogovoriti o osnovnim principima i načinu kako bi se svi udružili da zajednički pokušamo prvo identifikovati osobe koje su u posebnoj potrebi, a drugo, da napravimo i spiskove i načine kako bi realizovali tu akciju. Konačno sam veoma zadovoljan kao predstavnik “Merhameta” jer smo zaista prvi put došli u situaciju da koordiniramo sa više organizacija, jer do sada je bilo to sve na način da svako za sebe radi, tako da nam se dešavalo sigurno i grešaka koje smo pravili. Sa ovim ćemo sigurno u narednom periodu unaprijediti i pomoći onim najugroženijim kategorijama stanovništva.”, Enver Mahmutbegović predsjednik Osnovnog odbora „Merhameta“ Živinice