Rang listu aplikanata za dodjelu plastenika sa dodatnom opremom

Općinski načelnik, na osnovu člana 7. stav 3 Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava

Općinski načelnik, na osnovu člana 7. stav 3 Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika u projektu „Ekonomsko osnaživanje socijalno i matrijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima „ Općine Živinice u 2019 godini  donio Odluku o davanju saglasnosti na Rang listu za dodjelu plastenika u površini od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja. S tim u vezi objavljuje se Rang lista aplikanata po Javnom pozivu za predaju zahtjeva za dodjelu 20 plastenika u površini od 100 m2 sa dodatnom opremom uz sufinansiranje.

 

ODLUKA

RANG LISTA