Potpisano pismo namjere za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije Eko-Sep

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa načelnikom Općine Banovići, načelnikom Općine Kladanj, te direktorom Evropske banke i

Općinski načelnik Samir Kamenjaković je zajedno sa načelnikom Općine Banovići, načelnikom Općine Kladanj, te direktorom Evropske banke i direktorom Eko Sep-a potpisao Pismo namjere za realizaciju projekta izgradnje regionalne deponije „Eko-Sep” Živinice, Banovići i Kladanj.
Nakon više održanih sastanaka u proteklom periodu, Općina Živinice je dobila zvaničan odgovor iz Londona da Evropska banka želi investirati i dati kredit kada je u pitanju ovaj projekat. Prednost kod dobijanja kredita ove vrste je postojanje građevinske dozvole za izgradnju međuopćinske deponije, koju je Općinski načelnik Samir Kamenjakovič u veoma kratkom periodu nakon preuzimanja mandata uspio dobiti, što je i bio preduslov za razgovore sa Evropskom bankom. Za realizaciju ovog projekta planirana su kreditna sredstva u iznosu od šest miliona, te dva miliona grant sredstava koje će Evropska banka nastojati obezbijediti od određenih donatora, čime bi se omogućilo da se završe obje faze deponije “Eko-Sep”, a to je odlaganje otpada, razvrstavanje i reciklaža.

”Već 2016. godine Svjetska banka je otkazala kredit Eko Sep-u, dakle, našoj deponiji čiji su suvlasnici tri općine- Živinice, Kladanj i Banovići. Poslije toga smo se našli u jednoj velikoj agoniji, Svjetska banka je odobrila kredit, onda ga je 2016. godine u potpunosti skinula sa projekta davanja kredita. Bilo je problema jer se jedan dio sredstava od tog kredita već potrošio u 2015. i 2016. godini. Iz tog razloga smo više puta bili u Ministarstvu okoliša i Ministarstvu finansija, da bi pokušali vratiti taj kredit Svjetske banke. Očekivali smo do početka 2018. godine da bi Svjetska banka po svojim programima vratila taj kredit nazad, međutim, oni su definitivno od 2016. godine skinuli Općinu Živinice, kako su i napisali. Ja sam po početku preuzimanja mandata odmah krenuo u razgovore traženja mogućnosti sa institucijama, vladinim, nevladinim organizacijama, s kim možemo naći rješenje da bi izašli iz agonije rješavanja problema otpada. Sa Evropskom bankom sam stupio u kontakt prošle godine kad smo i počeli razgovarali o ovom projektu. Prošlo je jako puno faza i filtera, razgovora sa direktorom Evropske banke, sa gospodinom koji je danas bio sa nama ovdje i nakon prijedloga, nakon dodatne duple analize, papirologije koju smo prošli, Evropska banka se odlučila da odobri kredit za izgradnju deponije i tako riješi problem tri općine. Direktor Evropske banke je tražio od nas da potpišemo Pismo namjere da želimo taj kredit. Prije jedno dva mjeseca smo dobili zvaničan odgovor iz Londona da Evropska banka želi investirati kod nas, da nam želi dati kredit. Taj kredit ima iste uslove kao Svjetska banka, to želim naglasiti. Dakle, jedan posto je kamate i imamo grejs period, dakle svi uslovi koje je imala i Svjetska banka, s tim što je prednost Evropske banke zato što na nekorištena sredstva ne ide kamata, za razliku od Svjetske banke. Potpisivanjem ovog dokumenta došli smo u fazu kreditiranja od strane Evropske banke. To znači da smo prošli jedan najvažniji filter u Evropskoj banci, dakle, njihov tim za rizik davanja kredita je dao pozitivno svjetlo našem zahtjevu. Mi jedini u državi Bosni i Hercegovini imamo deponiju koja ima građevinsku dozvolu. Ja sam, po preuzimanju mandata za mjesec i po, sa timom u Općini, Općinskim vijećem, i sa ljudima iz drugih općina, dva načelnika, Kladnja i Banovića, uspio da dobijemo građevinsku dozvolu. Dakle, imamo riješene imovinsko-pravne odnose, registrovanu firmu, riješene sve papire, uključujući i građevinsku dozvolu. To je glavni preduslov za pokretanje jednog ovakvog postupka. Ovo što smo danas potpisali moraju verifikovati općinska vijeća, sve tri općine i mi bi za nekih šest mjeseci mogli imati potpisan ugovor o kreditu. To znači, ako bi za šest mjeseci potpisali ugovor o kreditu, mi bi početkom sljedeće godine mogli imati otpočetu izgradnju deponije Eko Sep. To je onaj zvaničan i najvažniji odgovor koji trebamo danas kazati. Ono što je dobro jeste da smo uspjeli ispuniti sve preduslove koje je tražila Evropska banka i da smo danas, sa direktorom Evropske banke, potpisali ovo Pismo namjere.” rekao je načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković.
Direktor EBRD-a za BiH izrazio je nadu da će se ugovor o zajmu potpisati prije kraja godine, da bi radovi na izgradnji nove deponije mogli početi već početkom 2019. godine.

”Za nas je ovo vrlo važan korak i mnogo nam je drago da smo danas potpisali ovo “mandatno” pismo kako ga mi danas zovemo. EBRD je već dao početno odobrenje da se radi na projektu. Mandatno pismo mi smatramo kao obavezu koje su preuzele tri općine i obavezale se da će surađivati sa EBRD-om na pripremi projekta. Sad mi moramo za naše potrebe da uradimo dodatnu dubinsku analizu projekta. Nadamo se da će se to sve završiti i da ćemo biti spremni da potpišemo ugovor o zajmu prije kraja ove godine, sa namjerom da radovi na izgradnji nove deponije krenu sa početkom sljedeće građevinske sezone, odnosno 2019. godine. “, istakao je Ian Brown šef ureda EBRD u BiH.