Održana press konferencija u vezi izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”

Danas je u zgradi Gradske uprave Živinice održana službena press konferencija na temu izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”. Press

Danas je u zgradi Gradske uprave Živinice održana službena press konferencija na temu izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”. Press konferenciji su prisustvovali i o temi govorili gradonačelnik Samir Kamenjaković, načelnik Općine Banovići Midhat Husić, načelnik Općine Kladanj Jusuf Čavkunović i predstavnici JP Eko-Sep Živinice.

Nakon pozdravnih riječi gradonačelnik Kamenjaković je sve prisutne upoznao sa svim aktivnostima koje su prethodile procesu realizacije projekta izgradnje regionalne deponije “Eko-Sep”, te sa onim aktivnostima koje je u budućnosti potrebno poduzeti kako bi se došlo do konačnog cilja. Naime, u nizu urađenih aktivnosti koje prethode realizaciji navedenog projekta posljednja podrazumijeva raspisivanje tendera za izgradnju deponije.

Za realizaciju navedenog projekta osigurana su sredstva u iznosu od pet miliona eura kao zajam od Evropske banke, te oko tri miliona eura grant sredstava koje je Evropska banka osigurala od svojih partnera čime će se omogućiti realizacija obje faze izgradnje deponije “Eko-Sep”.

Projekat izgradnje sanitarne deponije odnosi se 60% na Grad Živinice, 30% na Općinu Banoviće i 10% na Općinu Kladanj.

Tokom press konferencije gradonačelnik Kamenjaković se posebno zahvalio delegaciji Federalne vlade i Vijeća ministara koji su projektu izgradnje regionalne deponije dali punu podršku na pregovorima u sjedištu Evropske banke.

Lokacija planirane regionalne sanitarne deponije („RSD“), nazvane „Separacija 1“, se nalazi na području Grada Živinice.

Rok za izgradnju navedene deponije je godina dana, eventualno dvije u zavisnosti od vremenskih uslava od dana postizanja konačnog sporazuma svih ugovorenih strana.

Izgradnjom deponije “Eko-Sep”, a to podrazumijeva odlaganje, razvrstavanje i reciklažu otpada, riješit će se dugogodišnji problemi s odlaganjem otpadom na području ova tri grada, ali i u drugim gradovima Tuzlanskog kantona od koji su neki već poslali Pismo namjere za odlaganjem otpada na ovoj deponiji i time iskazali interes za ekološki ispravnim odlaganjem otpada.

“Ovakvi projekti zanemaruju sve politike, mi očekujemo punu podršku bez obzira na pripadanje pojedinim političkim partijama, jer ovdje ima interes minimalno sto hiljada građana. Deponija “Eko-Sep” je jako značajna s obzirom da je prva na Tuzlanskom kantonu sa ovakvim načinom odlaganja otpada. Mi kroz realizaciju ovog projekta očekujemo pomoć svih političkih nivoa, medija ali i građana, jer samo timskim radom možemo napraviti da nam svima bude bolje.”, rekao je načelnik Općine Banović Midhat Husić.

“Grad Živinice, Općina Banovići i Općina Kladanj su uvidjeli problem s odlaganjem čvrstog otpada, te smo krenuli u dugoročno rješavanje tog problema kroz izgradnju deponije “Eko-Sep”. Jako je značajno što imamo takav jedan projekat sa visokim nivoom pripremljenosti. Kroz implementaciju ovog projekta prošli smo mnoge procedure, sada poslije saglasnosti Vijeća ministara FBiH projekat konačno može da ide u realizaciju. U ekološkom smislu nemjerljiv je značaj, jer danas upravljati otpadom i zbrinuti otpad na ekološki ispravan i prihvatljiv način, a da to bude samoodrživo je jedno od najprioritetnijih pitanja svake lokalne zajednice.”, rekao je načelnik Kladnja Jusuf Čavkunović.

“Sa zadovoljstvom mogu kazati da kada su u pitanju pregovori sa Evropskom bankom da su oni u potpunosti okončani. Naime, definisani su uslovi zajma koji smo tražili od Evropske banke za izgradnju regionalne deponije “Eko-Sep” s tim da su osnivačka prava podjeljena na Živinice, Banoviće i Kladanj. Napravili smo dogovor o zajmu od 5 miliona eura na 15 godina otplate i grejs period od tri godine sa 1% kamate. Od Evropske banke smo dobili nepovratna sredstva 2,5 miliona eura, a ono što je važnije jeste da smo dobili i tehničku pomoć koja će biti jako značajna kod izgradnje deponije, kao i u samom radu Javnog preduzeća Eko-Sep u vrijednosti negdje oko 741.000,00 eura. Dakle, u posljednjim pregovorima smo uspjeli dobiti preko 3 miliona eura nepovratnih, grant sredstava. Time je otvorena mogućnost da JP “Eko-Sep” Živinice potpuno nezavisno i nesmetano radi po samoodrživim principima. Zahvaljujući grant sredstvima uradit ćemo niz fizibiliti studija koji trebaju dati odgovor na naknadnu obradu otpada. Naknadna obrada otpada nam je jako značajna zbog samoodrživog funkcionisanja deponije. Ovaj projekat smo prepoznali kao regionalni koji će u potpunosti napraviti stabilnost i riješiti problem odlaganja otpada s kojima se susreće cijeli Tuzlanski kanton. Planiramo napraviti jednu cirkularnu ekonomiju, tako da ćemo kroz navedeni projekat dati mogućnost svim lokalnim zajednicama da riješe problem odlaganja smeća. Želim naglasiti da smo mi u protekle dvije godine uspjeli dobiti građevinsku dozvolu, a proces za dobijanje iste je jako kompleksan, te smo s tim postigli da deponija “Eko-Sep” bude jedna od rijetkih sa tom dozvolom. Dobijanjem građevinske dozvole mi smo krenuli u realizaciju ovog jedinstvenog projekta. U protekle dvije godine smo uspjeli ostvariti koordinaciju sa Evropskom bankom, dobiti saglasnost od Federalne vlade i Vijeća ministara, uradili smo niz procedura koje vode ka izgradnji regionalne deponije “Eko-Sep”, te u narednom periodu kroz preostale korake izgradnju deponije u konačnici možemo očekivati krajem 2020. godine.”, rekao je gradonačelnik Samir Kamenjaković.