Održan hitan sastanak u cilju rješavanja problema čišćenja gradskih ulica

U prostorijama Općine Živinice jučer je načelnik Samir Kamenjaković održao hitan sastanak sa saradnicima i predstavnicima Vodovoda i

U prostorijama Općine Živinice jučer je načelnik Samir Kamenjaković održao hitan sastanak sa saradnicima i predstavnicima Vodovoda i kanalizacije Živinice. Cilj sastanka je bio aktivirati službe za čišćenje grada kako bi se očistile sve gradske ulice, a posebno one koje se nalaze u kritičnom stanju zbog zatrpanosti snijegom.

Odmah nakon održanog sastanka na teren su izašle ekipe Vodovoda i kanalizacije Živinice i Službe civilne zaštite Živinice. Bilo je potrebno očistiti gradske ulice i trotoare koji su prekriveni snijegom i ledom, te na taj način pješacima osigurati lakše kretanje.

Općinski načelnik je inicirao radnu akciju kojom su očišćene problematične i teško prohodljive ulice. Zahvaljujući mobilizaciji svih snaga na ovom zadatku saobraćanje kao i kretanje pješaka gradskim ulicama je znatno poboljšano.

“Ne možemo pretpostaviti kad ćemo imati određene prirodne nepogode, al moramo biti spremini odgovoriti na ono što nam one donose. Dakle, možemo biti odgovorniji u poslu. S obzirom da nisam zadovoljan određenim stvarima koje smo na prethodnom sastanku postavili da uradimo, jutros sam sazvao još jedan hitan sastanak. Na tom sastanku smo obavili razgovor sa direktorom Vodovoda i kanalizacije koji je zadužen za čistoću grada i odvoz smeća. Zahvaljujući tome danas imamo određene aktivnosti, mobilisao sam sve snage u čišćenju ulica i trotoara koji su zatrpani snijegom kako bi se pješaci mogli nesmetano kretati. Svi su na nogama kako bi stabilizovali stanje na gradskim ulicama”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.