Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje ORB + građevinski radovi ORB ( Francijeva njiva )” – za potrebe Općine Živinice

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje ORB + građevinski radovi ORB ( Francijeva njiva )”

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za Projekat “Asfaltiranje ORB + građevinski radovi ORB ( Francijeva njiva )” – za potrebe Općine Živinice.