Obavještenje o poništenju postupka nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva u MZ – ama – M-M”

Obavještenje o poništenju postupka nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva u Mjesnim zajednicama – M-M”.

Obavještenje o poništenju postupka nabavke za Projekat “Asfaltiranje puteva u Mjesnim zajednicama – M-M”.

Sazetak 430-1-3-250-4-3_19