Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice

 Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja – licitacije.

 Javni oglas za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Živinice putem javnog nadmetanja – licitacije.