Javni Oglas Opcine Živinice

Javni oglas za popunu radnih mjesta namještenika u općinskom organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme

Javni oglas za  popunu radnih mjesta namještenika u  općinskom  organu uprave Živinice na neodređeno vrijeme

Javni oglas za  popunu radnih mjesta namještenika u  općinskom  organu uprave Živinice

na neodređeno vrijeme