Javna rasprava o Nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana „Riba“

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o

Pozivaju se sva pravna i fizička lica, građani Općine Živinice, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna regulacionog plana „Riba“.

Javni uvid trajat će od 18.09.2018. do 28.09.2018. godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje i komunalne poslove i na linkovima ispod.

Javno izlaganje održat će se 28.09.2018. godine u prostorijama velike sale Općinskog vijeća Živinice, sa početkom u 15 sati.

Mišljenje, prijedlozi i primjedbe na Nacrt plana mogu se – dati u Zapisnik postavljanjem na javnom izlaganju, – upisati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena uz Nacrt plana i podnijeti putem e-mail: ekrem@opcinazivinice.ba do 09.10.2018. godine.

Prijedlozi i primjedbe moraju biti dostavljeni u roku i čitko napisani, te moraju sadržavati ime, prezime, adresu i potpis podnositelja. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi Izvještaja o javnoj raspravi.