Interni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u gradskom organu uprave Živinice
na neodređeno vrijeme