Općinski načelnik Samir Kamenjaković posjetio je prostorije Crvenog križa gdje je održano ugodno druženje sa članicama udruženja “Zlatna dob”, a povodom prezentacije programa Aktivno starenje koji se realizuje u sklopu projekta “Starenje i zdravlje” Švicarskog crvenog križa u BiH.
Projekat “Starenje i zdravlje” nastoji podržati Madridski akcioni plan o starenju te raditi na uključivanju starijih osoba na svim nivoima, naročito kada je u pitanju identifikacija potreba i problema starijih osoba, te osnivanje organizacija starijih osoba na svim nivoima.

Programske aktivnosti će omogućiti podršku starijim osobama i njihovom razvoju, promovisati zdravlje i blagostanje u starosti i ono što je najvažnije, stvarati uslove koji će osigurati podršku okruženja pripadnicima treće dobi.

Proces starenja sa sobom nosi niz problema, osim onih primarnih zdravstvenih i egzistencijalnih, socijalna isključenost i gubitak porodičnih veza je jedna od stvari koje najviše imaju uticaju na duševno zdravlje jedne osobe.
Uzimajući u obzir da se u prošlom stoljeću životni vijek popeo sa četrdeset na sedamdeset godina, naučnici predviđaju da bi Evropa za desetak godina mogla imati jednu trećinu svoje populacije starije od 65 godina.
S tim u vezi društva imaju sve veće potrebe za pružanjem zdravstvenih i socijalnih usluga starijoj populaciji što postaje problematično, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, zbog činjenice da socijalni i zdravstveni sistemi nisu adekvatno pripremljeni da ovoj populaciji osiguraju kvalitetne uslove za život i da se nose sa ovakvom vrstom demografskih izazova.
Zbog toga je potrebno naglasiti ogromnu važnost i inovativnost programa Aktivno starenje jer podstiče starije osobe na samoorganizovanje i udruživanje, te na taj socijalno aktivni način pripadnici treće dobi doprinose društvenoj reorganizaciji svoje populacije. Starijoj populaciji se pruža mogućnost “uključenosti” što je izuzetno bitno za njihov osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti, što se pozitivno manifestuje kako na fizičko zdravlje, tako i na duševno.

Treba istaći važnost podrške lokalne zajednice, prije svega Općine, što govori u prilog tome da je Općina Živinice na čelu sa načelnikom Samirom Kamenjakovićem prepoznala važnost ovog projekta kao i potrebe starijih osoba koje žive na području Općine. Naime nakon održanog satanka sa članicama Udruženja „Zlatna dob“ i prezentacije projekta načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković i sekretar Crvenog križa Živinice Nermin Aljić potpisali su pismo podrške ovom projektu, gdje su iskazali svoju namjeru da se i ovaj dio Programa za starenje relizuje u Općini Živinice.