U Živinicama održan okrugli sto na temu “Očuvanje čistoće zraka u Živinicama – stanje i tendencije”

Općina Živinice je u saradnji sa Ministarstvom prostrornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, u protekloj sedmici, održala

Općina Živinice je u saradnji sa Ministarstvom prostrornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona, u protekloj sedmici, održala Okrugli sto pod nazivom “Očuvanje čistoće zraka u Živinicama – stanje i tendencije”.

Okruglom stolu su prisustvovali eminentni sturčnjaci koji su svojim prisustvom i prijedlozima dali doprinos u identifikaciji problema i mogućih rješenja u funkciji razvoja općine sa kratkoročnim i dugoročnim mjerama koje će dovesti do poboljšanja kvaliteta života i do smanjena emisija u zrak. Dakle, cilje je sanirati postojeće stanje, te poduzeti mjere prema principu savremenih tendencija urbanog razvoja kako bi se osigurao kvalitet zraka.

Ovom prilikom načelnik Općine Živinice Samir Kamenjaković je u uvodnom obraćanju istakao da se održavanjem navedenog Okruglog stola napravio iskorak ka rješavanju problema, te da je cilj ukazati na činjenicu da imamo najzagađeniji zrak u okolini, te da se kroz dobar studij i dobre ulazne podatke može pristupiti energijski efikasnom rješavanju problema.

Goran Mišić, kao predstavnik Ministarstva prostronog uređenja i zaštite okolice, je kroz prezentaciju govorio o stanju kvaliteta zraka na području Općine Živinice i Tuzlanskog kantonu. Mišić je izložio grafički prikaz prosječne maksimalne i minimalne vrijednosti zagađenih materija na području Općine Živinice. Prema podacima koji su dobijeni putem mjerne stanice, kojom se konstantno mjeri zagađenost zraka, u Općini Živinice je najzagađeniji zrak u okolini.

Nakon toga je pomoćnik Općinskog načelnika za urbanističko planiranje, komunalne, geodetske i imovinsko-pravne poslove, Enes Glavinić, također, kroz prezentaciju govorio o dosadašnjim aktivnostima na toplifikaciji Živinica.

Posebna pažnja se posvetila govoru i prezentaciji prof. dr. Aleksandra Kneževića koji skoro 55 godina radi na problematici kvaliteta zraka. Profesor je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kroz izlaganje dao određene smjernice koje vode ka stabilizaciji kvaliteta zraka.

S obzirom da se kroz diskusiju došlo do zaključka da su individualna ložišta zapravo najveći zagađivaći zraka, jedino realno rješenje kojim bi se saniralo postojeće stanje jeste toplifikacija Općine Živinice.

U završnoj riječi načelnik Samir Kamenjaković se zahvalio svim prisutnima jer su svojim učešćem doprinjeli rješavanju problema kvaliteta zraka u Općini Živinice.

“Sa ekološkog aspekta u našoj lokalnoj zajednici imamo niz problema. Iz tog razloga razgovarali smo o energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije i širenju mreža toplifikacije na području Općine Živinice. Kombinacijom svih tih elemenata mi bi sigurno 70 % riješili problem zagađenosti zraka, kao i ostale ekološke probleme. Zaista želim da svi sudionici koji su u krugu rješavanja problema toplifikacije Općine Živinice nađu zajednički interes. S obzirom da imamo jedan takav mega projekat koji ima dvije oprečne stvari, samo kroz kompromis Elektroprivreda ili Termoelektrana, firma Toplovod , Općina Živinice i kranji potrošači mogu postići dogovor. Ukoliko se problem toplifikacije riješi kroz primarni vod čija je vrijednost preko 12.500.000,00 KM za građane Općine Živinice postoje dvije opcije plaćanja grijanja. Dakle, ta sredstva bi izdvojila Elektroprivreda, te bi cijena grijanja po kvadratu bila znatno veća ako bi građani Općine Živinice vraćali taj dug, što sigurno nije prihvatljivo za naše građane. Ukoliko taj dug ne bi vraćali građani Općine Živinice tada bi po kvadratu cijena grijanja bila 1.70 KM, što bi bilo prihvatljivo za naše građane. Zbog toga smo proširili fokus na obnovljivi izvor energije koji bi dao mogućnost rješenja toplifikacije i ekološke situacije u kojoj se nalazimo. Kako bi napravili ono što je najbolje za naše građane danas smo održali Okrugli sto. Pozvali smo eminentne stručnjake, među kojima i profesora Aleksandra Kneževića, uz čiju pomoć smo pokušali dati najbolji odgovor na ovo pitanje. Zaista smo željeli podijeliti taj problem sa ljudima iz struke. Da struka da svoje mišljenje u kom pravcu trebamo krenuti ka rješavanju ekološke situacije u kojoj se nalazimo”, rekao je načelnik Samir Kamenjaković.

“Danas, na Okruglom stolu, su izloženi problemi koji su evidentni u Živinicama po pitanju zagađenosti zraka. Loš kvalitet zraka u Živinicama je najveći problem koji imamo na području Kantona. Imamo kontinuirana mjerenja u Živinicama, Lukavcu i Tuzli, te mobilnom stanicom povremeno mjerimo i u drugim općinama. Zadnjih godina na osnovu dobijenih podataka smo zaključili da je najveći problem sa stanjem kvaliteta zraka u Općini Živinice. Individualna ložišta su najveći uzročnici zagađenja zraka. Naravno tu su kolektivne zgrade koje takođe imaju individualna ložišta, zatim imamo velike zagađivače u vidu industrijskih postrojenja, Termoelektrane, kao i razvoj prometa. Međutim, cijenimo da je najveći problem zagađenja zraka u Živinicama od individualnih ložišta. Od te konotacije idemo ka rješavanju problema zagađenosti zraka. Jedno od kvalitetnih rješenja jeste toplifikacija Općine Živinice od strane Termoelektrane Tuzla, gdje su određene aktivnosti već poduzete. Mi smo iz Ministrastva, prije dvije godine, u sekundarnu mrežu u Živinicama uložili 1.500.000,00 KM . U toku je projekat izgradnje magistralnog voda od Termoelektrane do Živinica. Danas smo govorili i o drugim načinima, alternativnim izvorima kojima je moguće riješiti problem Živinica”, rekao je pomoćnik ministra za zaštitu okolice i prirode Goran Mišić.

“Skoro 55 godina radim na problematici kvaliteta zraka. Sarajevo je negdje poslije 1970. godine veom organizovano radilo na poboljšanju kvaliteta zraka. Bilo je poznato u svijetu po značajnim rezultatima koji su postignuti. Radi se o tome da se komponenta kvaliteta zraka mora uvrstiti u cjelokupan razvoj. Urbanistički plan, prostorni plan, plan saobraćaja, toplifikacije se moraju razvijati u sinergiji sa očuvanjem kvaliteta zraka. Moraju postojati određeni podaci, mora se upravljati tim podacima. Znači rješenje za svaku sredinu nije ovo ili ono tehničko riješenje. Treba se uspostaviti sistem organizacije koji će uključiti sve koji su odgovorni i sve koji znaju kako razvijati datu sredinu kako bi se postigao željeni kvalitet zraka” rekao je prof. dr. Aleksandar Knežević.