Uslovi korištenja
Osoba koja popuni ovaj obrazac, izjavljuje da je slobodno, dobrovoljno i iskreno dala svoje podatke u svrhu povezivanja sa gradom Živinice. Grad se obavezuje da će podatke dobijene od osoba koje popune formular, čuvati i koristiti u svrhu kreiranja baze podatak građana koji trenutno borave u inostranstvu. Također, podaci će se koristiti u stvrhu povezivanja i informisanja sa gradom Živinice.

Osobe koje popune formular ostvaruju pravo pristupa, ispravke ili poništenja prikupljenih podataka. To se može učiniti ukoliko sa registrovane email adrese pošaljete zahtjev za ispravku/brisanje na email info@gradzivinice.ba.